DEN AVREGLERADE ELMARKNADEN

13/6- 2015
Fortum höjer nätpriserna två gånger i år så att höjningen blir hela 9 %. Samtidigt säljer Fortum sitt svenska elnät till till Första och tredje AP-fonden, Folksam samt den kanadensiska infrastrukturinvesteraren Borealis Infrastructure Management. De senaste fem åren har Fortum höjt priset på elnätet med hela 40 %. Inflationen under samma tid är cirka 4 %. 

Den myndighet som ska se till att elbolagen inte tar ut överpriser heter Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen har förlorat flera rättegångar mot de giriga elbolagen och således har priserna på el och elnät ökat dramatiskt.

Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör vid Energimarknadsinspektionen:

– Fortum tillhör de elbolag som maximerar för sina aktieägare, medan kommunalt ägda elbolag har en annan strategi, säger hon.

Något som är värt att ta i betraktelse är att Fortum har köpt delar av elnätet av kommuner i Sverige och det är givetvis i Fortums nät som elpriserna höjs mest. Något som är ett måste är givetvis att kommunerna slutar att sälja elnät till Fortum eller andra elbolag.

AVREGLERINGEN AV ELMARKNADEN

1996 så avregleraded elmarknaden. Orsaken till avregleringen av elmarknaden var att de trodde att elpriserna skulle sänkas pga. konkurrens. Nuförtiden är det aktieägare som bestämmer hur höga elräkningar vi får

I början av januari 2014 ändrade elhandlaren Telinet Energi villkoren för 6 000 kunder med rörligt elpris. Informationen om villkorsändringen var så ofullständig att EI i förra veckan gick ut med föreläggande till Telinet Energi om att omedelbart sluta tillämpa ändringen.

NY FÖRORDNING FRÅN REGERINGEN

I November 2014 införde regeringen en ny förordning för elbolagen. Förordningen innebär väsentligt skärpta regler för elnätsföretagen och vilka intäkter som de har rätt att ta ut. Förordningen började gälla november 2014 och ska börja gälla under perioden 2016- 2019.

Dåvarande Energimarknadsministern Anna-Karin Hatt sade:
Vi tar nu ett mycket viktigt steg för att säkra att Sveriges elnätskunder inte betalar oskäligt höga avgifter”, säger Anna-Karin Hatt.

Givetvis så regerade energibranschen negativt till förordningen. Kjell Jonsson VD branschorganisationen Svensk Energi – säger:

“Alla jag har pratat med i branschen är mycket kritiska.”

kraftbolagen Eon – reagerade mot förordningen.

“Förutom de direkta konsekvenserna för stoppade investeringar så kommer den nya regleringen på sikt att leda till högre elnätsavgift för kunderna, inte lägre”, säger Anders Olsson.”

 

– Som kund kan man inte göra någonting, för det är ett monopol. Men som medborgare kan man göra någonting. Vad bolagen i slutändan får ta betalt bottnar i vad regeringen väljer att göra. Regeringen skulle behöva sätta ner foten och ge Energimarknadsinspektionen de verktyg som krävs för att ha en fullgod reglering, säger Jakob Eliasson på Villaägarnas Fastighetsförbund.

ETT NYTT RAMVERK

 Energimarknads-inspektionen har förlorat flera rättegångar mot elbolagen. Pga. de godtyckligheter som råder i elmarknaden så har regeringen gett Energimarknadsinspektionen uppgiften att upprätta ett nytt ramverk som ska stärka Energimarknads-inspektionen ställning och som ska försvåra för de giriga elbolagen att driva rättsprocesser för att kunna höja sina elpriser och fylla sina plånböcker på oss elkunders bekostnad.

Detta ramverk ska börja gälla för perioden 2016- 2019 (priser för el och elnät bestäms i fyraårsperioder). 

 

 

 

Be the first to comment on "DEN AVREGLERADE ELMARKNADEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.