MORGON JOHANSSON VILL FÖRBJUDA “RASISTISKA ORGANISATIONER”

Juli 2018

Regeringen Löfven  vill förbjuda  “rasistiska organisationer”.

Morgan Johansson:

Att skapa organisationer vars syfte och verksamhet går ut på att jaga andra människor eller hetsa mot människor och grupper, det kan inte vara tillåtet i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Gustav Fridolin:

Som unga HBTQ-aktiva som inte kunde åka till Almedalen och beskriva sin verklighet, och man bryter ner lokaldemokratin och skrämmer människor från att engagera sig i ett par svenska kommuner där man etablerat sig. Då behöver vi pröva om vi kan göra som i Finland och begränsa dessa organisationer.

Morgan Johansson arbetar på ett direktiv som kan bli klart till hösten. För detta så måste Morgan & Co ändra på grundlagen gällande föreningsfrihet. Grundlagen säger att föreningsfriheten kan inskränkas för organisationer som ägnar sig år förföljelse av människor på etnisk grund.

Även moderaterna är inne på förbudssvängen. Tobias Billström:

Det behövs ett helhetsgrepp. Vi vill ha ett bredare förbud som träffar alla våldsbejakande organisationer, oavsett om det är höger- vänsterextrema eller islamister, säger Moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström. Dessutom verkar regeringens förslag gå ut på att kriminalisera åsikter, i stället för organisationernas verksamhet.

Lagen:

“Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.”

 

http://www.friatider.se/regeringen-ska-f-rbjuda-rasistiska-organisationer

Be the first to comment on "MORGON JOHANSSON VILL FÖRBJUDA “RASISTISKA ORGANISATIONER”"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.