MODERATERNA VILL HA OBLIGATORISK VACCINERING

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det allmänna vaccinationsprogrammet obligatoriskt för alla barn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över vilka sanktionsmöjligheter som krävs gentemot föräldrar som vägrar låta sina barn delta i det allmänna vaccinationsprogrammet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen o

Source: Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram för barn Motion 2019/20:2033 av Erik Ottoson (M) – Riksdagen

1 Comment

  1. Om de visste vad detta verkligen innebär skulle de aldrig föreslå detta!
    Det finns många texter om detta i Internet som etablissemanget deklarar vara konspirationsteorier, men en sådan teori kan vara sann och bestrids bara för att den skall hållas hemlig och någonting som folket inte skall veta. Är den risken värd att ta?

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.