MILJÖZONER ÅR 2020

miljözoner_förbud diesel och bensinbilar_EU_löfven_miljöpartiet

April 2018

Regeringen Löfven har gett klartecken till kommuner att införa miljözoner till år 2020. Miljözonerna drabbar diesel-och bensinbilar som förbjuds att köra i de centrala delarna. Men förslaget har stött på motstånd och kan stoppas.

MILJÖZONER TILL ÅR 2020

Regeringen Löfven har gett klartecken till Sveriges kommuner att införa miljözoner till år 2020. Man vill förbjuda äldre diesel-och bensinbilar i vissa zoner i städernas centrala delar.  Detta gäller personbilar, lätta lastbilar samt tyngre trafik. Den officiella orsaken till förbud mot diesel-och bensinbilar är att förbättra luftkvaliteten och minska kväveoxidutsläppen.

SD – MILJÖZONER EN VALFRÅGA

Iden att förbjuda bilarna som går på diesel och bensin i städerna välkomnas inte av alla partier. Sverigedemokraternas miljöpolitisk talesperson  Martin Kinnunen:

Detta förslag riskerar att slå hårt mot bilägare i hela Sverige. Myndigheten för Trafikanalys har dömt ut förslaget som bär med sig upp till tio miljarder i samhällsekonomiska kostnader samtidigt som miljövinster bara kan beräknas till miljoner. Förslaget handlar i grunden om att tillfredsställa Miljöpartiet som starkt avskyr bilen i alla avseenden.

Det är viktigt att det goda arbetet för att förbättra luftkvaliteten fortsätter. Luftkvaliteten har förbättrats oerhört de senaste decennierna och det ska göras genom långsiktiga spelregler och fortsatt utnyttjande av ny teknik utan att för den delen utsätta människor för kapitalförstöring i mångmiljardklassen. Detta kommer att bli en viktig fråga i valrörelsen.

MODERATERNA OM FÖRBUDET MOT DIESEL- OCH BENSINBILARNA

Moderaterna säger inte blankt nej till miljözoner i städerna. Dock så sågar Annika König Jerlmyr de rödgrönas beslut om att begränsa bilens omfattning i städerna.

-Miljöeffekterna står inte i proportion till de samhällsekonomiska kostnaderna. I stället försvårar förslaget för vanliga människor att ta sig till och från jobbet, och omöjliggör för många stockholmare att över huvud taget ha en bil.

– Det slår mot våra möjligheter att rekrytera kompetens och få företag att växa. Kompetensbristen är redan en av de största utmaningarna vi har i Stockholm.

-Vi stänger inte dörren för att göra åtgärder på längre sikt, och vi har bland annat talat om åtgärder för särskilda gator där luftkvaliteten är som sämst. Men vi kommer inte att införa miljözoner 2020, det är ett tydligt vallöfte från vår sida.

Vänsterpartiet och  liberalerna är positiva till förbudet mot diesel-och bensinbilar och miljözoner. Kristdemokraterna och centern  är inte förtjusta i det rödgröna beslutat att införa miljözoner till år 2020.

MILJÖZONER BASERAS PÅ EU-REGLER

Miljözonerna och förbudet mot diesel-och bensinbilar i Stockholm, Göteborg, Malmö med mera grundar sig på EU: s utsläppskrav. Det är även EU som har bestämt hur bilars bränsleförbrukning ska mätas och det är  EU som har bestämt hur luftkvaliteten i våra städer ska mätas. EU bötfäller biltillverkare som är olydiga. EU har även varit snäll och bestämt att biodrivmedel ska hållas tillbaks eftersom  “det sker på bekostnad av matproduktion” och är således “skadligt för miljön”. Det kan även bli aktuellt med en högre energiskatt i framtiden – allt för att rädda miljön.  

MILJÖZONER OCH KONSEKVENSER

Vad blir då resultatet om miljöextremisterna lyckas införa miljözoner i Sveriges städer? Förbud mot diesel-och bensinbilar  kan innebära att 500 000 bilar portas från Stockholms innerstad inom fyra år, 1,3 miljoner bilägare kommer att drabbas om miljözoner införs, i Stockholm skulle 50 000 bilägare vara tvungen att byta bil, vissa bilar kommer inte ens att att få tillstånd att köra förbi Stockholm på E4:an.  Transportstyrelsen har gjort en utredning som visar att miljözoner kommer att kosta hushållen 10 miljarder kronor för att byta bil om dessa zoner blir en verklighet.

Tydligen har inte Transportstyrelsen gjort något djupare analys vilka konsekvenser som miljözoner kommer att ha på Sverige. Transportstyrelsen verkar ha varit mer fokuserad på att blidka den rödgrönrosa regeringens katastrofala miljöpolitik. Hur kommer miljözoner att påverka handel, arbetstillfällen, turism , hantverkare, åkerier, restauranger med mera? Vad innebär miljözoner för en person som nyss köpt en dyr miljöbil och som inte längre håller måttet om miljözoner införs?

Den enda positiva med miljözoner just nu är att det råder politisk oenighet. Alla partier är uppenbarligen inte så förtjusta att påtvinga medborgarna dessa miljözoner och förbud mot diesel-och bensinbilar.

MILJÖPARTIET – BILISMENS FIENDE

En som nu gråter sig lycklig till sömns varje natt på grund av beslutet om miljözoner till 2020 är  Miljöpartisten,  Trafikborgarrådet och miljöextremisten  Daniel Helldén.

-Jag välkomnar regeringens beslut. Vi kan nu starta arbetet med att införa miljözoner i Stockholm 2020 och successivt skärpa kraven på dieselbilarna.

Daniel Helldén har en lång bilfientlig historik. Vem kommer inte ihåg Helldéns kommentar om att inte köpa dieselbilar:

– Köp inte en dieselbil och om du har en, kör den inte i innerstan.

daniel hellden, miljöpartiet_mijözoner år 2020_ förbud diesel och bensinbilar

Miljöpartiet och Daniel Helldén har varit drivande på att få igenom miljözoner i städerna samt förbudet mot diesel-och bensinbilar.  Miljöpartiets bilfientliga  politik utgör ett hot mot Sveriges bilism. Foto Karin Röse, MP.

 

socialdemokraterna_miljözoner_riksdagsvalet_förbud diesel och bensin

Regeringen Löfven har gett klartecken till kommunerna att införa miljözoner. Om miljözoner blir verklighet så kan diesel-och bensinbilar portas från städernas centrala delar.  Vad blir regeringen Löfvens nästa steg om de lyckas implementera miljözoner i städerna? Regeringen Löfven är öppna med att de vill förbjuda fossildrivna bilar.  I juli år 2018 så börjar regeringen Löfvens bonus malus system att gälla. Bonus malus är en slags straffbeskattning för fossildrivna bilar.

 

Referenser:

Sverigedemokraterna om regeringen Löfvens miljözoner år 2020:

Sverigedemokraterna kritiska till regeringens miljözoner

Moderaternas Anna König Jerlmyr om Löfvens miljözoner:

elbilsnytt: moderaterna sågar Löfvens förbud mot diesel-och bensinbilar

Swebbtv:s intervju med Lars Bern:

Swebbtv: intervju med Lars Bern om klimat och globalism

Varför har hela planeten fått miljöfnatt? Läs om globalisternas plan som heter Agenda 2030 – hållbar utveckling.

JMM: Agenda 2030 och det fabricerade klimathotet

Foto:

https://pixabay.com/sv/gr%C3%A4nskontroll-gr%C3%A4nsen-stopp-v%C3%A4g-2474152/

https://www.flickr.com/photos/europaportalen/   licens 2.0.

Prenumerera/subscribe:

Be the first to comment on "MILJÖZONER ÅR 2020"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.