MILJÖZONER FÖR BILAR

Juli 2017

Stockholms Stad vill införa miljözoner för personbilar. Fossila bränslen är inte “hållbara”.

Stockholms Stad vill införa miljözoner för bilar i Stockholm. Dessa miljözoner skulle i såfall gälla personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. En zon skulle begränsa bilar med höga utsläpp, främst dieselbilar. En annan miljözon skulle enbart tillåta elbilar. Orsaken till dessa miljözoner är att de vill komma tillrätta med de höga halterna av kvävedioxid. Kommunstyrelsen i Stockholm är positiv till dessa förslag om miljözoner.

Miljöextremisten  Daniel Hellden om politikernas konsensus i denna fråga:

– På det stora hela är vi helt överens i den här frågan.

miljözoner_stockholm_malmö_ bilfria centrum_miljöpartiet_fake science_vision för sverige 2025_boverket

 

 

Referenser

Boverkets rapport:Vision för Sverige 2025

Be the first to comment on "MILJÖZONER FÖR BILAR"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.