MILJÖPARTIET VILL BESKATTA PRIVATA PARKERINGSPLATSER

Mars  2018

Miljöpartiet vill att svenska kommuner ska kunna beskatta privata parkeringsplatser. MP vill även att parkeringar längs Sveriges gator skall tas bort. Miljöpartiet säger att ”gratis eller billig parkering är ett hinder för att bilpendling byts mot kollektivtrafik och cykel” och därför bör privata parkeringar beskattas. .

Teknikens Värld om Miljöpartiets strävan att beskatta privata parkeringsplatser:

Teknikens Värld: Miljöpartiet: beskatta privata parkeringsplatser

Miljöpartiets attack mot bilismen kommer från Agenda 2030 och hållbar utveckling. Läs mer:

Agenda 2030 och hållbar utveckling: minska utsläpp av växthusgaser

Pia Hellertz hemsida:

http://www.piahellertz.com/

Be the first to comment on "MILJÖPARTIET VILL BESKATTA PRIVATA PARKERINGSPLATSER"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.