BIODRIVMEDEL ÖKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN

regeringen löfven_jök regeringen_5g sverige_eu 5g
Frankie Fouganthin [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Juli 2019

 

Från och med 1 juli 2018 blev det lag på att försäljare av drivmedel måste blanda in biodrivmedel i bränslet. Detta kallas för reduktionsplikt och var ett riksdagsbeslut som togs 2018 i och med statens budget för 2018. 

 

biodrivmedel_miljöpartiet_socialdemokraterna

Omröstning i riksdagen år 2018 om inblandning av biodrivmedel i bilbränsle.  

 

DYRARE MED BIODRIVMEDEL

Nu har det visar sig att biodrivmedel, kanske, är bra för miljön men det är inte bra för plånboken. Enligt flera bilister drar nu bilerna mer bensin tack vare inblandningen av biodrivmedel. Denna insändare skriver att bensin och diesel idag redan är utblandade med biodrivmedel såsom etanol, E85 och RME/rapsmetylester. Bilar som går på biodrivmedel drar mer bränsle än de som går på rent bränsle – upp till 30 %. Författaren skriver att Jök-regeringen har beslutat att successivt höja andelen biobränsle i det rena bränslet. Inget bränslebolag idag säljer ren bensin eller diesel eftersom regeringen påtvingat dem att införa biodrivmedel. I andra länder kan man välja om man vill tanke med ren bensin eller diesel men det kan man inte i Sverige.

Förnybart bränsle är även något som pushas av EU. Kanske är det bara en tidsfråga innen EU dikterar om biodrivmedel? Det är också EU som bestämmer reglerna för miljö och bilkörning i Sverige. 

 

I videon ovan från 2017 berättar Isabella Lövin om införandet av reduktionsplikten. 

 

MILJÖPARTIET BAKOM BIODRIVMEDEL

Projektet att blanda in biodrivmedel i bränslet kallas för Bränslebytet och Miljöpartiet har varit drivande bakom detta. I dagsläget (2019) är det 10 % inblandning av biodrivmedel i bränslet som gäller.  Denna procentsats skall öka varje år och man ska komma  upp till 50 % år 2030.  Syftet är  att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel eftersom Sverige ska bli fossilfritt.   Miljöpartiet vill även att iden med blandning av biobränsle ska göras till EU-lag. Miljöpartiet tror inte heller att bilen kommer att behövas i stadstrafik så länge till utan endast på landsbygden och miljöpartiet vill att alla bilar ska drivas av biodrivmedel till år 2023.

Även socialdemokraterna är stora förespråkare för biodrivmedel. Inom EU så driver socialdemokraterna frågan om EU-lag på området. 

per bolund-miljöparitet-biodrivmedel-fossilfritt-socialdemokraterna


Per Bolund: “Miljöpartiet har drivit igenom Bränslebytet eftersom Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Andelen biodrivmedel kommer att ökas successivt varje år. Reduktionsplikten ingår i Bränslebytet”. Bolund menar att biodrivmedel är bra för den biologiska mångfalden.  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.
PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Relaterade artiklar:

Förenta Nationernas Agenda 2030 – källan till dagens klimatpush:

jmm.nu Agenda 2030 och hållbar utveckling

Hur pass seriös är vetenskapen bakom det så kallade klimathotet?

jmm.nu lars bern om klimatalarmismen

Jök-regeringens januariöverenskommelse innehåller ett barbari av skattehöjningar för klimatet: 

jmm.nu januariöverenskommelsen. 

 

 

Foto:

Frankie Fouganthin [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "BIODRIVMEDEL ÖKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.