MILJÖPARTIET BESKATTAR BILISTER

5/1 2015

Regeringen har aviserat höjd energiskatt på bensin och diesel med 48 respektive 53 öre f.o.m. 1:a januari 2016.  Finansminister Magdalena Andersson sade på frågan om varför de skulle höja energiskatten  att:

“Det handlar om att ge och ta när man regerar med ett annat parti”.

Hon talar således om  Miljöpartiet- de gröna som vill skapa ett bilfritt Sverige genom att göra det så dyrt som möjligt att äga bil.

Miljöpartiet skriver själva på sin hemsida att de vill minska bilismen, fördubbla kollektivtrafiken och höja bensinskatten. På en undersökning som Aftonbladet gjorde så tyckte 87 % att höjningen av energiskatten var dålig och ca 10 % tyckte att höjningen av energiskatten på bränsle var bra.

Miljöpartiets Karin Svensson Smith  är nöjd med höjningen av energiskatten på bränsle. Hon säger till Aftonbladet:

-Vi måste visa på att vi blir ännu duktigare på att få bort fossila bränslen från transportsektorn och då vet vi att skatten är effektiv.

”Det är jättedyrt att tanka bensin som det är. Vi ser inget behov av att höja bensinskatten”

Sa Magdalena Andersson före valet.

“DETTA ÄR BARA BÖRJAN”

Edward Riedl från Moderaterna  skriver på sin blogg i Västerbottenskuriren:

” Kom ihåg att det bara är början och att socialdemokraterna och miljöpartiet kommer att fortsätta höja skatterna under hela mandatperioden. Jag har varnat för det här tidigare. Men S och MP-regeringen är helt enkelt Norrlandsfientlig. De tänker fortsätta höja skatterna för folk med långa avstånd i framförallt norra Sverige för att finansiera satsningar för människor i framförallt södra Sverige.”

 Peder Westerberg, Liberalerna skriver på sin blogg:
” Den grupp i samhället som kommer att påverkas mest av höjd bensinskatt, är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. I Norrland är vi också beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och en höjd bensinskatt innebär även en stor ökning av transportkostnaderna.”

ANDRA SKATTEHÖJNINGAR FÖR BRÄNSLE

Skattebefrielsen för etanol minskas till 73 %.

Återbetalning av koldioxidskatten höjs till 17 000 kr för diesel som förbrukas i arbetsfordon i jordbruk, skogsbruk och vattenbruksverksamhet.

Din skattebefrielse minskar från 40 % till 20 % av koldioxidskatten om du förbrukar bränsle för uppvärmning eller för drift av stationära motorer i följande verksamheter:

•Tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
•Tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet
•Yrkesmässig växthusodling
•Yrkesmässig jordbruksverksamhet
•Yrkesmässig skogsbruksverksamhet
•Yrkesmässig vattenbruksverksamhet
•Framställning av värme vid kraftvärmeproduktion
•Framställning av värme som levereras till tillverkningsprocessen i industriell verksamhet m.m.

Möjligheten till återbetalning av koldioxidskatt för den som begränsat utsläppet av koldioxid upphör.

Förseningsavgiften höjs i normalfallet till 625 kr.
Begränsningen av den nuvarande energi- och koldioxidskattebefrielsen till att endast gälla upp till och med 5 volymprocent biodrivmedel i bensin och diesel försvinner.

De rödgröna kunde heller inte hålla sig borta från förnybara bränslen (t.ex. biogas och etanol) och säger att de är tvungen att höja skatten på dessa med pga EU-regler. Detta kommer att innebära att det blir dyrare att köra bilar med förnybart bränsle än bilar på fossilt bränsle.

 

REFERENSER

Peder Westerberg kritik om höjd energiskatt

Edward Riedl om höjd energiskatt 1 januari 2016

Foto Per Pettersson

Be the first to comment on "MILJÖPARTIET BESKATTAR BILISTER"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.