MILJÖPARTIET BAKOM KRAFTIGT HÖJDA PARKERINGSBÖTER

DN DEBATT 25/2. Parkeringsavgifterna har blivit en osund intäktskälla för att förbättra den kommunala budgeten. Regeringen bör nu utreda om den tyska modellen med enhetliga och av staten bestämda felparkeringsavgifter är bättre, för att skapa en sundare rättsordning och för att eliminera incitamenten att ständigt försöka öka dessa intäkter, skriver trafikexperten Jan Söderström.

Source: ”Kommunernas sätt att ta ut p-avgifter måste ses över” – DN.SE

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.