MIKE ADAMS OM CENSUREN RUNT COVID-19

mike adams health ranger pic

Maj 2020 Mike Adams driver den alternativa videoplattformen Brighteon. I nedanstående video pratar han om den censur som sker runt Coronapandemin där Facebook, YouTube och Twitter censurerar material på löpande band. Om en kanal förespråkar annat än Världshälsoorganisationens riktlinjer gällande Covid-19 så riskerar de att ryka. Att prata om att Coronaviruset skulle kunna vara  ett…

This content is for Standard members only.
Login Join Now