MIKE ADAMS OM CENSUREN RUNT COVID-19

mike adams health ranger pic

Maj 2020

Mike Adams driver den alternativa videoplattformen Brighteon. I nedanstående video pratar han om den censur som sker runt Coronapandemin där Facebook, YouTube och Twitter censurerar material på löpande band. Om en kanal förespråkar annat än Världshälsoorganisationens riktlinjer gällande Covid-19 så riskerar de att ryka. Att prata om att Coronaviruset skulle kunna vara  ett eventuellt biovapen är i princip förbjudet. Folk har blivit bannlysta för att ha pratat om kolloidalt silver, ultraviolett ljus, hydroxiklorin, C-vitamin eller zink. Adams menar att Big Tech censurerar allt material om behandlingar som faktiskt fungerar. Många i alternativmedia använder fortfarande YouTube även fast deras videos blir censurerade och avmonetiserade. Adams tycker  att Trump har gjort alldeles för lite gällande internetcensuren. Adams menar att lösningen är att börja använda alternativa plattformar.   

Be the first to comment on "MIKE ADAMS OM CENSUREN RUNT COVID-19"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.