DRAKONISKA LAGAR I DANMARK I CORONAVIRUSETS KÖLVATTEN

Mars 2020

Michael Oddane intervjuar Mads Palsvig. 

I spåren av Corona tar sig  de danska myndigheterna enorma friheter att skapa restriktioner och drakoniska lagar i samhället. För några dagar sedan röstade Danska folketinget ja till en expresslag för att ”skydda” medborgarna mot smitta.  Denna lagen gav myndigheterna rätt att tvångsomhänderta ”smittade” personer och tvångsmedicinera. Man har tagit sig liknande befogenheter i Sverige och även andra EU-länder. Man ville också få till så att polisen skulle kunna ta sig in i människors hem vid misstanke någon i hemmet hade fått Covid-19.Om man zoomar ut lite och ser en större bild av allt som händer så kan man ganska enkelt förstå att detta handlar inte om Corona utan är en strategi till väldigt snabb samhällstransformering.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.