MICHAEL GOVE FÖRESPRÅKAR BREXIT

Den 23 juni 2016 så är det dags för omröstning för engelska folket om de ska stanna kvar eller inte i den Europeiska Unionen. Flera tungviktare inom den engelska politiken förespråkar nu ett brittiskt utträde ur EU. Justitieminister  Michael Gove är en av de engelska politiker som vill att England ska lämna EU.

  Michael Gove är Justitieminister från partiet Tories. Michael Gove är en av flera politiker från James Camerons parti som har valt att gå på Brexit-linjen, de som förespråkar att England lämnar EU i och med omröstningen i sommar. Michael Gove säger att det var ett av hans mest svåra politiska beslut som han har gjort.  Här nedan är ett uttalande som Michael Gove gjorde till tidningen Express som visar hans syn på EU och varför det vore bäst för England om de lämnade EU.

Det smärtar att säga emot premiärminister James Cameron  men inom några månader så har vi möjligheten att bestämma om England ska vara kvar i EU eller inte. Jag anser att vårt land skulle bli mer fritt, mer rättvist och i ett bättre tillstånd om vi håller oss utanför EU.

Min ståndpunkt är enkel. Jag anser att de beslut som tas och som styr våra liv, de lagar som vi måste följa, den skatt vi måste betala, borde bestämmas av  personer som vi har valt och som vi kan slänga ut om vi vill ha en förändring. Om makten ska användas klokt, om vi ska undvika korruption och kunna vara nöjda med oss själva då måste folket ha rätt att ändra lagar och politiksa ledare via demokratiska val.

Men tack vare vårt medlemskap i EU så förhindras vi att ändra  flertalet lagar  och vi blir stoppade att kunna bestämma vilka eller vem som ska ta viktiga beslut för England. Lagar som ska gälla i England bestäms av politiker från andra länder. Dessa politiker har aldrig blivit valda av folket och de kan heller inte bytas ut i ett nyval om folket blir missnöjt. Vi kan inte ändra på eller ta bort fastställd MOMS, vi kan inte hjälpa ett stålverk om det hamnar i en svacka, vi kan inte bygga de hus som vi behöver och vi kan inte deportera alla de människor som inte har rätt att vara i vårt land.

Jag anser att detta behöver ändras.
 
Den Europeiska Unionen har visat sig vara ett misslyckande på flera fronter. Valutan euron har skapat ekonomisk misär för Europas fattigaste. EU:s lagar skapat massarbetslöshet. EU:s immigrations policy har sporrat trafficking och bringat desperata människor till våra gränser. EU:s policys har skapat instabilitet och osäkerhet och EU har varit oförmögna att handskas med kriserna i Libyen och Syrien.

Den före detta chefen för Interpol säger att EU:s policy ang. länders gränser är det samma som att hänga en skylt som välkomnar terrorister till Europa. Skandinaviska nationer som alltid haft en öppen attityd har nu börjat med interna bråk.
EU:s policys har också lett till att extremistpartier vinner mark i Europa.   EU fokuserar på att standardisera och kategorisera istället för att uppmuntra mångfald och innovation

michael gove_brexit_referendum_england_EU_sweden_sverige_folkomröstning

Justitieminister Michael Gove vill att England lämnar EU för att återta kontrollen över landet.

EU är byggt för att eliten ska ha makten och kontrollen och inte människorna. Även fast vi i England inte har euron som valuta så blir vi ändå påverkade av EU-kommissionen som dessutom inte är vald av folket. EU-kommissionen skapar nya lagar varje dag och en oansvarigt Europeisk domstol i Luxemburg utvidgar sitt inflytande kontinuerligt genom att använda  EU:s lista över fundamentala rättigheter som ger EU mer makt och inflytande än någonsin.

Denna växande EU byråkrati håller oss tillbaks inom varje tänkbart område. EU regler bestämmer allt möjligt från den största storleken på containrar som innehåller olivolja som ska säljas (fem liter) till att bestämma avståndet från huset till fridlysta områden för att hindra katter att jaga fåglar (fem kilometer).

Individuellt så kan dessa regler se komiska ut men tittar man på helheten så finns det tiotusentals liknande regler. Dessa regler hindrar expansion och framåtskridande. Regler såsom EU Clinical Trials Directive har saktat ned processen för nya mediciner som kan bota sjukdomar. EU-domstolens lag  om data protection har saktat ned tillväxten för internetföretag.

Som minister så har jag sett hundratals av nya EU-regler som har hamnat på mitt skrivbord. Varken jag eller någon annan engelsk politiker kan ändra på dessa lagar och ingen av dessa lagar gjorde att vi blev mer fria, mer berikade eller fick mer rättvisa. Varje dag så mötts någon engelsk minister med orden: “Ja herr minister, jag förstår. Men tyvärr så är det emot EU-regler”. Det finns hundratals olika politiska områden som den engelska regeringen inte har koll på tack vare EU-regler. Det finns hundratals olika legala områden som vår regering inte har koll på tack vare EU-regler.
 
Men genom att lämna EU så kan vi åter ta kontroll över vårt land.Vi kan visa resten av Europa hur man bör göra. Vi kan ta tillbaks alla miljarder som vi har skänkt till EU. Vi kan bli kvitt EU-reglerna som de stora företagen använder för att krossa konkurrens.

Denna chans kanske aldrig kommer igen så därför vill jag ta chansen att lämna EU.”

Referenser

Express: Michael Gove on why leaving EU

 Foto

By Policy Exchange – Flickr: Michael Gove at Policy Exchange delivering his keynote speech ‘The Importance of Teaching’, CC BY 2.0,

 

 

Be the first to comment on "MICHAEL GOVE FÖRESPRÅKAR BREXIT"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.