MER INTERNETCENSUR FRÅN EU

Genom ett beslut i ECJ, Europadomstolen har varje medlemsland tillerkänts rätten att diktera vad som inte får visas på internet. Eller som det heter på ren svenska, censur. Det är den österrikiska vänsterblivna och gröna politikern Eva Glawischnig-Piesczek som anmält till domstol att hon inte gillade det som skrevs om henne på Facebook. Hon anmälde det hela till österrikisk domstol och ärendet har nu vandrat ända upp högsta EU-instans, där det avgjorts enligt följande: Europaparlamentets och rådets direk

Source: Global censur styrs av EU | Frihetsportalen

Video ovan: Henrik Palmgren från Red Ice TV berättar att en EU-dom möjliggör för EU-medlemmarnas länder att beordra sociala medier att ta bort material om en person som denne  anser vara en förolämpning eller ett “falskt” påstående om personen. Red Ice TV:s YouTubekanal med 300 000 följare blev nyligen raderad från YouTube på grund av “hat”. Video ovan finns på den alternativa videoplattformen Bitchute

Välkommen till den Europeiska Gemenskapen. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.