MER INTERNETCENSUR FRÅN EU

Oktober 2019

Video ovan: Henrik Palmgren från Red Ice TV berättar att en EU-dom möjliggör för EU-medlemmarnas länder att beordra sociala medier att ta bort material om en person som denne  anser vara en förolämpning eller ett “falskt” påstående om personen. Red Ice TV:s YouTubekanal med 300 000 följare blev nyligen raderad från YouTube på grund av “hat”. Video ovan finns på den alternativa videoplattformen Bitchute

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.