MEDBORGERLIG SAMLING SÄGER NEJ TILL EU:S ÅTERHÄMTNINGSPAKET

Februari 2021

Riksdagen ska rösta om EU:s återhämtningspaketet i mars 2021. Ilan Sadé (Medborgerlig samling) säger nej till EU:s återhämtningspaketet och  Sadé tycker att frågan om EU:s återhämtningspaket borde avgöras av en folkomröstning i Sverige. Sadé menar även att Sverige bör omförhandla om sitt medlemskap till EU eller rentav fundera på ett utträde ur unionen. 

Video ovan: Ilan Sadé om Sverige och EU:s återhämtiningspaket.

SKULD OCH LÅN FÖR NÄRMARE 8 BILJONER KRONOR

Ilan Sadé säger att EU:s återhämtningspaket går ut på att låna upp 750 miljarder euro som sedan ska förmedlas till EU-länder. Drygt hälften är bidrag och resten är lån. Syftet med paketet är att länderna ska kunna återhämta sig efter Coronakrisen. Sverige och de andra EU-länderna går i borgen för detta lån. Sverige är en nettobetalare i detta ärende och de stora vinnarna blir Italien och Spanien.

Sadé menar att detta inte är något återhämtningspaket för Sveriges del utan det är mer i form av ett skuldpaket. EU skaffar sig en statsskuld och för att klara detta på längre sikt så kommer det att bli nödvändigt med EU-skatter. Faktum är att EU-kommissionen redan arbetar på detta. Varför låter vi oss att bli utnyttjade på detta sätt?

eu återhämtningspaket_stefan löfven_medborgerlig samling

År 2020 åkte Stefan Löfven ned till Bryssel och skuldsatte Sverige för decennier framöver i och med EU:s återhämtningspaket. Löfven kan även ha bidragit till att EU  börjar instifta skatter för sina medlemsländer. 

SVENSKA SKATTEPENGAR TILL SYDEUROPAS PENSIONSSYSTEM

Italien, Spanien och Frankrike har betydligt generösare för pension än Sverige när det gäller ålder när man går i pension samt vilka belopp man får som pensionär. Svenska skattepengar kommer med andra ord att gå till att betala andra länders generösare pensioner.

Det finns ett talesätt som säger att man inte ska låta en god kris gå till spillo och detta har EU tagit fasta på. EU och Eurostaterna vill skjuta in mer stödpengar till stater i Sydeuropa för att åtgärda spänningarna inom Eurozonen. Detta återhämtningspaket ger även EU mer makt, paketet innebär skulder, mer finanspolitik på EU-nivå och det betyder EU-skatter och det blir du och jag som till slut får betala kalaset.

Sadé menar att EU inte  bör bli en överstatlig makt som går mot en statsbildning. EU-kommissionen, som är ett tjänstemannaorgan, driver ideligen på för mer regler, mer makt och ökade kostnader för oss. Med Coronakrisen tar nu EU stora kliv framåt för att bli en superstat genom skuldsättning, bidragsgivning och EU-skatter. Brexit är ett exempel på vad som kan ske om inte EU hejdar sig. När Storbritannien var medlem i EU så var de en grupp som stod emot iden om EU som superstat. Det bästa vore om riksdagen röstade nej till EU:s återhämtningspaket i mars 2021.

OMFÖRHANDLING ELLER SWEXIT

 Medborgerlig samling tycker att frågan om EU:s återhämtningspaket borde avgöras av en folkomröstning i Sverige. Sade menar att om detta återhämtningspaket klubbas igenom i svenska riksdagen så bör Sverige omförhandla om sitt förhållande till EU i syfte att slippa de överstatliga delar som EU representerar.

Om en sådan omförhandling inte sker senast januari 2023 eller om EU kategoriskt säger nej till denna typ av undantag då bör Sverige lämna in en ansökan om utträde ur EU och därefter fortsätta förhandlingarna. EU håller på att bli en stor byråkratisk börda för Europa. 

Sade förespråkar istället ett samarbete mellan de nordiska länderna.  

Hemsida Medborgerlig Samling

Regeringen om återhämtningspaketet

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "MEDBORGERLIG SAMLING SÄGER NEJ TILL EU:S ÅTERHÄMTNINGSPAKET"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.