REGERINGEN LÖFVEN VILL INFÖRA MARKNADSHYROR (JANUARIÖVERENSKOMMELSEN)

januariöverenskommelsen_socialdemokraterna_marknadshyror

Maj 2021

På grund av Januariöverenskommelsen har nu regeringen Löfven ett antal statliga utredningar pågående där syftet är att implementera marknadshyror i Sverige. Enligt Hyresgästföreningen skulle införandet av marknadshyror kunna innebära en höjd hyra på över 50% för hyresrättsägare i Stockholm.  

SEMINARIUM OM MARKNADSHYROR

   Ovanstående seminarium från Hyresgästföreningen den 20 april 2021 förklarar situationen gällande regeringen Löfven och marknadshyror.  Kortfattat så innebär marknadshyror att fastighetsägare godtyckligt kan höja hyrorna och hyresgästen får mindre att säga till om. I dagsläget så bestäms hyran för din hyresrätt av förhandlingar mellan den lokala lhyresgästföreningen och fastighetsägarna. Om marknadshyror införs så skippas denna modell. Marknadshyror innebär att hyresmarknaden privatiseras och när saker och ting privatiseras så blir det dyrt för gemene man. 

50 % HÖJDA HYROR I STOCKHOLM    

   Vi har i nuläget lagstiftning som skyddar hyresgästen mot  godtyckliga hyrshöjningar.  Denna lagstiftning skyddar även hyresgästen mot godtyckliga uppsägningar.  Med marknadshyror kan fastighetsägaren när som helst höja hyran så att du kanske inte har råd att bo kvar. Det blir mer osäkert från år till år. Konsultföretaget Ramböll gjorde en undersökning om vad som skulle ske om marknadshyror infördes i Stockholm och resultatet blev att hyrorna skulle öka med cirka 50%. Resten av landet skulle givetvis inte skonas från hyreshöjningar.

   Storbritannien är ett föregångsland om man gillar marknadshyror. Där råder i princip marknadshyror vilket innebär osäkerhet för hyresgästen samt höga hyror rent generellt. 

socialdemokraterna_marknadshyror_januariöverenskommelsen

Regeringen Löfven har ett antal utredningar på gång där syftet är att införa marknadshyror och detta sker tack vare Januariöverenskommelsen. 

SYSTEMATISK HYRESSÄTTNING OCH BRUKSVÄRDESSYSTEMET

   Den modell av hyressättning som vi har i nuläget kallas för systematisk hyressättning vilket alltså innebär att lokala hyresgästföreningar förhandlar om din hyra med fastighetsägarna. Den modell efter vilken hyran framställs kallas för bruksvärdessystemet. Med andra ord, vilket värde anses lägenheten ha för bruk. För att bestämma bruksvärdet finns ett antal parametrar. Systematisk hyressättning innebär att man betalar lika hyra för lika lägenhet eller lika hyra för lika kvalitet. Man söker alltså efter snarlika hyror för liknande lägenheter. Detta skulle försvinna om marknadshyror införs.

ARGUMENTEN FRÅN FASTIGHETSÄGARNA

   Det sprids mycket myter om hyresrätten från de som förespråkar marknadshyror. Man menar att marknadshyror skulle lösa den nuvarande bostadsbristen men detta påstående är ett falsarium utan det enda som skulle ske är att nyproducerade lägenheter skulle bli ännu dyrare.  Förespråkarna för marknadshyror säger att marknadshyror skulle innebära mer lägenhetsbyggande, att man skulle få till stånd “en större rörlighet i hyresbeståndet” och att man kommer att “utnyttja lägenheterna bättre”.  Att få till stånd “större rörlighet i beståndet” betyder  att de som inte har råd att bo kvar tvingas flytta. Att “utnyttja beståndet bättre” innebär att vi skulle bli mer trångbodda. Bättre argument än så har de inte. I dagsläget har nyproducerade hyresrätter oftast väldigt hög hyra. Skulle marknadshyror införas skulle till slut alla hyreslägenheter drabbas av liknande hyror. 

annie_lööf_ marknadshyror_centerpartiet_januariöverenskommelsen

Annie Lööf och Centerpartiet propagerar för införandet av marknadshyror. 

RIKSDAGSOMRÖSTNING 2022

   Mikael Karlsson från Hyresgästföreningen säger att det kommer att bli en omröstning i riksdagen år 2022 om marknadshyror. De utredningar som är i omlopp just nu handlar i första hand om nyproducerade nyresrätter men Karlsson menar att detta bara är första steget, fastighetsägarna kommer att kräva marknadshyror för alla hyresrätter. Detta är också något som fastighetsägare öppet har deklarerat. 

HYRESGÄSTFÖRENINGEN MOBILISERAR

   Hyresgästföreningen mobiliserar nu sina medlemmar (550 000 stycken)  Man knackar dörr, har möten, sätter upp affischer, delar ut flygblad och så vidare och vem som helst kan hjälpa till.  På Hyresgästföreningens hemsida kan man läsa vad man kan göra om man vill hjälpa till. Denna kampanj har startat och kommer att fortgå ända fram till valet 2022. Hyresgästföreningen körde en liknande kampanj inför förra valet och hade stor framgång. Hyresgästföreningen har stoppat marknadshyror förr. Man menar att alla som vill bevara hyresrätten bör bidra till denna kampanj eftersom alla kan bidra på sitt sätt. 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Please make a donation – any amount is welcome.  Hjälp alternativmedia att växa – gör en donation. Alla gåvor är välkomna. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below. 

News Oresund [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.