Många länder straffas för att inte införa EU-direktiv

Fungerar inte den inre marknaden, det vill säga den fria rörligheten av varor, tjänster och människor, fungerar inte EU. I stort sett alla EU:s direktiv, som EU-lagarna kal­las, går ut på att befästa och förstärka den inre marknadens funktionssätt. Samtliga länder som är med i EU har krav på sig införa direktiven i sin nationella lagstiftning. Anhängare av EU ser detta som en självklarhet. Om man väljer att vara med i en organisation så borde en grundläggande förutsättning vara att man följer de regler s

Source: Många länder straffas för att inte införa EU-direktiv

EU-kommissionen styr medlemsländerna med piska. Det medlemsland som inte lyder får betala dryga böter. Sverige som nationalstat får mindre och mindre att säga till om.

GE MIG ETT SWEXIT!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.