MALIN BJÖRK (v) VILL ATT EU BESTÄMMER SVERIGES FLYKTINGKVOTER

En överenskommelse om omfördelning av asylsökande har hittills blockerats framförallt av de så kallade Visegradländerna – Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern, med premiärministern Viktor Orbán i spetsen.

Men Socialdemokraterna och den svenska regeringen har ännu inte gett upp hoppet. Justitieminister Morgan Johansson sa efter ett ministerrådsmöte i Bryssel början av mars att ”asylreformen lever i allra högsta grad”.

Source: Malin Björk (V): Skapa en eurozon med generös flyktingpolitik | SvD

Vänsterpartiets kandidat till EU-valet, Malin Björk, vill att EU ska bestämma flyktingpolitiken istället för Sverige självt. Man vill alltså lämna bort makten till EU som vanligt. Man kan förvisso fråga sig om det kan bli värre i Sverige när det gäller invandring eftersom socialdemokraterna tar in 100 000 flyktingar per år till Sverige.  Även socialdemokraterna vill skänka bort bestämmanderätten över flyktingmottagning till EU.

Gillar du massinvandring – rösta på Malin Björk och vänsterpartiet i EU-valet 2019.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.