MAKTHAVARNA DU ALDRIG VALDE

Mars 2022

‘Makthavarna du aldrig valde’ är namnet på Jonas Nilssons (Palaestra media) senaste dokumentär. Här ser vi de metoder den globala finanseliten använder för att stärka sin makt och där våra lokala politiker verkställer finanselitens agendor på hemmaplan.  Här nedan är ett utdrag från dokumentären. 

Video ovan: Makthavarna du aldrig valde. 

WORLD ECONOMIC FORUM

   Här får vi stifta bekantskap med ultraglobalisten Klaus Schwab som leder World Economic Forum. Schwab deklarerar bland annat att vi inte kommer att gå tillbaks till det normala efter Covid-19 utan istället har vi ett “tillfälle” att utnyttja denna kris för att göra en Great Reset – en omstart av de politiska systemen.   Schwab & Co menar även att Covid-19 är  “global i sin natur och kan endast lösas med ett globalt samarbete”.

   World Economic Forum påminner om Bilderberggruppen med skillnaden att den är öppen. Här samlas våra politiker, intellektuella, vetenskapsmän med mera i syfte att bistå globalisternas strävanden. I gengäld får dessa företag och personer skjuts i sina karriärer och företagande. 

makthavarna-du-aldrig-valde_klaus-schwab_world-economic-forum_sverige

Klaus Schwab är ordförande för World Economic Forum, en slags Bilderberggrupp fast mer öppen. Schwab menar att vi inte kommer att återgå till det normala efter Covid-19 utan istället ska vi göra en Great Reset – om omdaning av de politiska systemen. 

GENUS-OCH MÅNGFALDSAGENDAN

   Som bekant dränks Sverige, och andra länder, av genuspedagogik och förespråkandet av mångfald. Dokumentären går in på fondjättarna Blackrock och Vanguard som har ett finger med i spelet i de största företagen världen över. De är även de största ägarna på den svenska börsen. Dessa två företag arbetar flitigt på att politisera alla företag som är under deras värjo, bland annat pushar man genus- och mångfaldsagendan inom företagen under dem. Som exempel har svenska Ericson  röstats fram som bästa arbetsplatsen för LGBTQ+. Blackrock och Vanguard äger stora delar i Investor och Investor i sin tur är största ägaren i SAS. Vem kommer inte ihåg SAS reklamfilm om “vad är egentligen skandinaviskt?”. 

sas_vanguard_blackrock_sas-rekamfilm_mangkultur_skandinaviskt_wallenberg

I och med att Vanguard och Blackrock har stor ägarandel i många företag världen över kan de påtvinga dessa företag genus-och mångkulturagendan. SAS reklamfilm om vad som egentligen är skandinaviskt är ett exempel på detta. 

wallenberg_bilderberggruppen_world economic forum_makthavarna du aldrig valde_

Foto ovan: Wallenberg-familjen är medlemmar i Bilderberggruppens styrkommitté samt flitiga gäster hos World Economic Forum. Många andra svenskar gästar dessa plattformar, till exempel Stefan Löfven, Annie Lööf och  Ulf Kristersson. 

KLIMATALARMISMEN

   Finanseliten är stora förespråkare av klimatalarmismen. Eftersom det så kallade klimathotet är gränslöst så menar globalisterna att det behövs “gränsöverskridande lösningar”. Om någon ifrågasätter klimatagendan blir dessa stämplade som klimatförnekare” eller så sprider de “desinformation” enligt mainstream media, ett mainstream media som i mångt och mycket kontrolleras av nyss nämnda företag. 

erika-bjerstrom_klimatforandringarna_jonas-nilsson_palaestra-media

Via SVT (Statens Vinklade Television) och Erika Bjerström indoktrineras svenskarna om jordens undergång på grund av växthusgaserna.  Resultatet av klimatomställningen är rekordhöga bränslepriser, vanvettiga elpriser, utrotandet av den fossildrivna bilen, mer överstatligt styre, energieffektivisering (som kommer göra boende ännu dyrare), påtvingad och oberäknelig vindkraft med mera. Finanseliten är stora förespråkare (och kanske upphovsmän?) till klimatalarmismen. 

VÄRLDSMEDBORGAREN

   Mångfald, mångkultur och migration löser upp nationsgränserna och förstör den nationella identitenen och den egna kulturen. För globalisterna är självständiga nationer ett hinder för deras globala drömmar. Jonas Nilsson menar att globalisternas syfte är att utrota nationsgränserna och istället ska vi alla bli världsmedborgare under en global ledning. 

jonas-nilsson_palaestra-media_makthavarna-du-aldrig-valde.j

Bild ovan: Jonas Nilsson, Palaestra media. 

 

REFERENSER

Palaestra medias hemsida

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

Be the first to comment on "MAKTHAVARNA DU ALDRIG VALDE"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.