MACRON I FRITT FALL

Emmanuel Macron verkar vara i fritt fall. Hans impopulära globalist- och klimatpolitik är det som har startat de kraftiga protesterna i Frankrike.

Macron lovade när han valdes till president att han skulle öka tillväxten och förbättra köpkraften. För att uppmuntra stora och multinationella bolag att investera i Frankrike sänkte han deras skatter och strök en förmögenhetsskatt. Eftersom han uppenbarligen inte ville öka det franska budgetunderskottet (2,6 % år 2017) så införde han nya skatter och höjde några av de skatter som betalas av hela befolkningen, inklusive bränsleskatt.

Source: Frankrike i fritt fall

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.