SVERIGE OCH CODEX ALIMENTARIUS

April 2017

Codex Alimentarius är latin och betyder regler för mat. Codex Alimentarius är ett regelverk för att ta fram internationella regler eller standarder för livsmedel. Slutmålet för Codex Alimentarius är en global harmonisering gällande livsmedel. Codex Alimentarius var skapad på 1960-talet av Förenta Nationernas organ FAO (Food and Agricultural Organisation = Livsmedels och Jordbruks Organisationen) och WHO (WHO = World Health Organisation = Världshälsoorganisationen). Organisationen som tog fram regelverket döptes till Codex Alimentarius Kommissionen (CAC).  Det är ett slags samarbete mellan cirka 180 stater gällande regler för mat och hälsa. Varje land som är med i Codex har en Codex Contact Point i sitt land. Dvs. en myndighet som är Codex representant i det landet. I Sverige så är det Livsmedelsverket som är Codex Contact Point.

SVERIGE MEDLEM I VÄRLDSHANDELSORGANISATIONEN

Reglerna i Codex Alimentarius är inte obligatoriska än så länge men används som riktmärke vid handelstvister  vid Världshandelsorganisationens privata domstolar. EU brukar använda Codex Alimentarius som referens när de lagstiftar om mat och hälsa och EU har mandat att göra reglerna obligatoriska. EU och Sverige är med i Världshandelsorganisationen och har via deras avtal förbundit sig till vissa regler om handel.  Tack vare Sveriges medlemskap i EU och Världshandelsorganisationen så kräver Världshälsoorganisationen att vi Sverige och EU grundar våra regler vad gäller livsmedel på de internationella standarderna från Codex Alimentarius.  

codex alimentarius, ian crane, världshälsoorganisationen, världshandelsorganisationen, förenta nationerna, livsmedels och jordbruks organisationen, vitaminer och mineraler, förbud, regler, EU, medlemskap, WTO, WHO, FN,

Tack vare Sveriges medlemskap i Världshandelsorganisationen så är Alternativ-terapin samt vår rätt att äta kosttillskott i fara.

Referenser

Natural Health Federation Sverige

Livsmedelsverket och Codex Alimentarius

 

 

Be the first to comment on "SVERIGE OCH CODEX ALIMENTARIUS"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.