SVERIGE OCH CODEX ALIMENTARIUS

April 2017 Codex Alimentarius är latin och betyder regler för mat. Codex Alimentarius är ett regelverk för att ta fram internationella regler eller standarder för livsmedel. Slutmålet för Codex Alimentarius är en global harmonisering gällande livsmedel. Codex Alimentarius var skapad på 1960-talet av Förenta Nationernas organ FAO (Food and Agricultural Organisation = Livsmedels och Jordbruks…

This content is for Standard members only.
Login Join Now