DOMEN MOT ÅTERVÄNDANDE IS-SVENSKAN LINA ISHAQ KOMMER 4 MARS

Februari 2022

Domen mot svenskan Lina Ishaq kommer 4 mars 2022. Lina Ishag tog med sina barn till krigets Syrien och står åtalad för grov krigsförbrytelse, folkrättsbrott, grovt brott och äktenskapstvång enligt förundersökningsprotokollen. 

 Bild ovan: Lina Ishaq från Halmstad. 

FLYTTADE TILL KRIGETS SYRIEN MED FAMILJEN

   I slutet på 90-talet började Lina och hennes man Jiro Mehho att flytta runt på olika ställen i Mellanöstern, de kom sporadiskt  hem till Sverige. Lina och Jiro åkte med sin familj till krigets Syrien år 2013.  Barnen var då  14, 12, 10 och 5 år gamla. Linas barn Omar och Othmar fick där gå i en IS-skola där man  visade filmer med halshuggningar och där barnen fick lära sig hantera vapen. Barnen fick se huvuden spetsade på pålar.  Othmar var då 12 år gammal och  sin första strid hade Othmar samma år. Othmar dog i strid vid 16 års ålder. Linas då femåriga son Haydari dog i Raqqa när han var ute och lekte. 

   Sonen Omar pratade en gång med sin farmor i Sverige att han ville komma till Sverige eftersom “alla bara dödar varandra här”. Omar avled senare i strid.  Även Jiro Mehho dog i strid. Lina gifte då om sig med en annan man som även han stred för IS.

iro-mehho_krigsbrott_halmstad-moske_jihad

Bild ovan: Linas svenska man Jiro Mehho i Syrien. Jiro dör i striderna för IS. Foto: förundersökningsprotokoll. 

DOTTER BORTGIFT VID 12 ÅRS ÅLDER

   En av Linas döttrar giftes bort i Syrien när hon var 12 år gammal med en 30-årig man. Enligt IS-regler kan en flicka giftas bort så fort hon har fått mens. Omar ska ha velat gifta sig vid 15 års ålder med en svensk flicka. Enligt förundersökningen försökte Lina få ner flickan till Syrien men flickan stoppades i Turkiet. 

   IS i Syrien var mycket brutala. Bland annat satte man fångar i burar och brände dem levande. Man sysslade med offentliga avrättningar, man högg  händer och ben av folk och man utförde korsfästningar. 

lina ishaq_folkrättsbrott_krigsförbrytelse_barn_syrien

Bild ovan: Linas son Othmar 12 år gammal poserar med Raketgevär nere i Syrien. Omar dog senare i strid för IS. Foto: förundersökningsprotokoll. 

VISADE HALSHUGGNINGSFILMER FÖR BARNEN

   I förundersökningsprotokollet kan man läsa om en vännina till Lina som heter Cecilia. Cecilia var en svenska som hade konverterat till Islam. Cecilia berättar att Lina höll lektioner i Sverige gällande Jihad där Lina menade att Guds ord måste spridas och allt annat var från Satan. Lina ska ha sagt att hon ville ha en muslimsk stat som styrdes med Sharialagar.  Cecilia brukade hålla till i moskén i Andersberg Halmstad där man predikade fundementalistisk Jihad och Cecilia tror att moskén i Andersberg skickade pengar till Lina när hon var i Syrien. 

   Cecilia berättar vidare att Lina lät sina småbarn titta på filmer om mujahedin. Lina sade till barnen att de som dog i striderna var martyrer. Lina visade även upp filmer där IS halshögg sina fångar. Lina sade till barnen att det var på detta sätt man behandlar icke-troende, att  de otrogna skulle straffas. Cecilia menar att det fanns andra muslimska familjer som visade halshuggningar för sina barn.

   Cecila säger att Lina var sträng mot barnen och hon slog dem ibland eller låste in dem i ett rum.   Lina ska ha  sagt att hon inte ville att hennes barn skulle växa upp i Sverige och hon ville inte att de skulle lära sig svenska. Lina pratade därför arabiska med barnen. 

   Cecilia berättar att många svenskor som konverterat till Islam tar avstånd från sina familjer eftersom dessa inte är”rätttrogna“. Böner ska göras 5 gånger om dagen. Barnen ska lära sig arabiska och Islam. De muslimska systrarna träffade endast muslimer, inga andra. Cecilia själv var gift med en tunisier som fick uppehållstillstånd i Sverige år 2001. Cecilia lämnade senare Islam men hon berättar att när hon var muslim fick inte hennes barn gå i förskola, Cecila fick knappt gå ut, hon fick inte jobba eller träffa kompisar.

Bild ovan: sönerna Othmar och Haydari håller på med vapen. Även Haydari dör i Syrien. Foto: förundersökningsprotokoll. 

PREDIKADE JIHAD I HALMSTADS MOSKÉ

   Lina Ishaq kom till Sverige som 7-åring år 1979 från Irak. Hon bodde i Södertälje och familjen flyttade senare till Halmstad där hon utbildade sig till sjuksköterska. Hon mötte sin kommande man Jiro Mehho på 90-talet. Jiro Mehho kom till Sverige från Libanon i början på 90-talet via anhöriginvandring. Linas mor Salwa tror att Jiro ljög om sin ålder när han kom till Sverige. Jiro var muslim och Lina konverterade som 22-åring till Islam.   Jiro och Lina fick sin första dotter. Jiro var med och startade en Moské i Andersberg Halmstad där han bland annat förespråkade att resa till Syrien och strida (se ljudfil nedan). Jiro blev häktad år 2010 då han varit involverad i en bedrägerihärva gällande personlig assistans (LSS). Jiro fick villkorlig dom.  

/jiro-mehho-is_moske-halmstad-andersberg

Bild ovan: Jiro Mehho  startade han en moské i Andersberg Halmstad där han uppmanade folk att åka till Syrien och slåss. Han bedrev även en hemsida mellanåren 2009-2013 där han publicerade material från Al-Queda och propagerade för Jihad. Foto: förundersökningsprotokoll. 

moske-halmstad-jiro-mehho_lina-ishag_islamism

Moskén i Halmstad, Fredsgatan (passande namn) där Jiro Mehho och Lina Ishaq predikade Jihad. Foto: duplikat.

lina ishaq_barnsoldat IS_krig_sverige_

Bild ovan: Linas son Omar till höger nere i Syrien.  Foto: förundersökningsprotokoll. 

RADIKALISERING I SVENSKA MOSKÉR

   I ljudfilen nedan kan du höra Jiro Mehho från år 2012 förespråka att åka ned till Syrien och slåss för Jihad. Talet är från moskén i Andersberg, Halmstad. 

 

LINA FÖRSTÅR INTE VARFÖR HON ÅTALAS

   Lina och hennes 2 kvarvarande  döttrar kom tillbaks till Sverige i början på år 2020. Hennes  barn blev då omhändertagna av Socialtjänsten enligt LVU bland annat på grund av de traumatiska upplevelser de genomgått och även för att risken fanns att Lina tar dem tillbaks till Syrien.  Enligt myndigheterna ska dessa barn nu få vård och utbildning. Ena dotterna befinner sig på Aminagården.

  Lina själv förstår inte varför hon ska straffas eftersom hon menar att det var Jiro som lurade henne till Syrien. Lina menar att hon har saknat Sverige och att prata svenska, hon har saknat havet. Lina säger nu att hon vill stanna i Sverige och starta ett nytt liv och hon  hoppas att socialtjänsten ska hjälpa hennes barn att återfå ett normalt liv.   

KRIGSFOTON FRÅN SYRIEN 

/omar_is_atervandande_radikalisering

Bild ovan: Linas son Omar, andra från höger, poserar med andra IS-krigare. Foto: förundersökningsprotokoll. 

llina-_jiro-mehho_is_halmstad_atervandande_syrien_socialdemokraterna

Bild ovan: En av sönerna.  Foto: förundersökningsprotokoll. 

Video ovan: svenskar som åker till Syrien och krigar för IS. Svenskt rättsväsende gör ingenting.  Videon har några år på nacken. 

STOCKHOLMS STAD VILL “INKLUDERA” ÅTERVÄNDANDE IS-TERRORISTER

   År 2015 kom (rödgrönrosa) Stockholms Stad med dokumentet “Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism”. Där kan man läsa att arbetet med att motarbeta våldsbejakande extremism ska göras genom ett genusperspektiv. Regeringen tillsatte år 2014 Mona Sahlin som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

   I dokumentet kan man läsa att om det inte går att förhindra att en person vill åka utomlands och kriga är det viktigt med stöd till dennes familj från socialtjänst och ideéll sektor. En nationell hjälplinje skulle uppföras för oroliga anhöriga.

   När en person kommer hem från strider utomlands måste inkluderande insatser göras. Personen ifråga kan få stödinsatser och råd från frivilligorganisationer. Personen kan få psykosocialt stöd och rådgivning från trossamfund. Man menar att den som har deltagit i strid oftast är traumatiserad och därför är det viktigt att socialpsykiatri, eventuell missbruksvård och vårdcentraler samverkar för att hjälpa den återvändande. När det gäller försörjning så finns socialtjänstens försörjningsstöd, jobbtorg och insatser från Arbetsförmedlingen. Bostad är viktigt för den återvändande och därför bör bostadsbolagen samarbeta gällande detta.

   Dokumentet nämner även att man bör akta sig för att “stigmatisera vissa grupper” och därför måsta vara varsam med religiösa begrepp (men att stigmatisera “högerextrema” är det tydligen inget problem med). 

socialdemokraterna_återvändande IS_karin wanngård_

Bild ovan: Finansborgarrådet Karin Wanngård (S). År 2015 kom den rödgrönarosa koalitationen i Stockholms Stad med strategin ‘Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism’. Förslaget mötte stort motstånd från oppositionen och Karin Wanngård deklarerade senare att hon var öppen för “se över strategin”.   Foto: Stockholms Stads hemsida. 

halmstad moske_lina ishaq_jihad_terrorism sverige_återvändande

Samtidigt som det svenska rättsväsendet behandlar återvändande IS-terrorister med silkesvantar, där bland annat Säpo ger dem skyddad identitet, såg den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism Mona Sahlin (S)  till att de återvändande IS-terroristerna fick gratis välfärd och förtur i bostadskön.

REFERENSER

Förundersökningsprotokoll  B 20218-20

Sverige och EU har finansierat terrorgrupper i Syrien: 

Syriens tystade röster

Vanligtvis får de återvändande svenska  IS-terroristerna skyddad identitet, körkort, bostad och försörjningsstöd när de kommer tillbaks till trygga Sverige (att göra något annat är rasistiskt),

Sveriges passiva förhållningssätt till IS-återvändarna är en oförsvarbar säkerhetsrisk

Per Gudmundson har följt islamismen i Sverige under lång tid på sin blogg: 

Per Gudmundson

 

FOTO

“Mona Sahlin” by Håkan Dahlström is licensed under

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.