Lider du av PDD?

 

LIDER DU AV PDD?
PDD står för Psychiatric Diagnosis Disorder och är ett funktionshinder som  påverkar förmågan att fokusera på annat än att frenetiskt försöka  hitta symptom på psykisk ohälsa hos patienter och medmänniskor i sin omgivning. PDD omfattar oftast överdriven användning av Diagnosbibeln DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual). Det ryktas om att PDD snart ska röstas in i Diagnosbibeln DSM precis som de andra neuropsykiatriska funktionshindren såsom ADHD, Tourettes syndrom, Autism, Aspergers syndrom har röstats fram till att bli en sjukdom.   NFP = neuropsykiatriskt funktionshinder.

SYMPTOM FÖR PDD
Det är viktigt att personer som misstänks ha PDD får en diagnos så tidigt som möjligt. Då får läkemedelsindustrin ännu en livslång kund till sin redan långa lista med kunder.  Här är några symtom för PDD:

  • Personer med PDD kan ha stora brister i sin koncentrationsförmåga eftersom de hyperfokuserar på att hitta symptom på psykisk ohälsa bland sina patienter och medmänniskor.
  • Människor som lider av PDD kan ha problem i sociala relationer eftersom de har svårt att behålla uppmärksamheten på annat än att lära sig nya diagnoser och symtom.
  • Personer med PDD verkar inte alltid lyssna på direkt tilltal eftersom de är oftast i sig egen tankevärld funderandes på vilken diagnos han ska sätta på personen mittemot. 
  • Personer med PDD sätter ofta en diagnos utan att tänka sig för. PDD-människor kan även ha svårt att komma igång med andra aktiviteter än symptomsökande.
  • Personer med PDD kan ha svårt att läsa och skriva med undantag för diagnosbibeln DSM.
psykisk ohälsa
Vilken diagnos ska du få?

 YRKEN  SOM ÄR I FAROZONEN FÖR PDD
PDD är psykisk ohälsa och drabbar i regel folk som arbetar inom hälsovården. De som är i farozonen är psykiatriker, psykologer, pediatriker (barnläkare), kuratorer och skolsköterskor. PDD drabbar uppskattningsvis 99 % av de som jobbar inom hälsovården.

PDD DEBUT
PDD debuterar oftast efter att personen ha deltagit i en flott konferens som är sponsrad av läkemedelsindustrin. Sjukdomsbilden kan intensifieras efter uppföljande utbildningskonferenser.

DIAGNOSTISKA KRITERIER
Kriterier för diagnos.

  • Symptomen för PDD måste föreligga i minst två miljöer – dvs. personen söker inte bara efter symtom efter psykisk ohälsa på jobbet utan t.ex. även hemma. Att försöka sätta en diagnos på sitt eget husdjur är inte ovanligt för människor som lider av PDD .
  • En tydlig ökning av diagnostiserande inom en sexmånaders period.

PDD EVIDENSBASERADE FAKTA
Evidensbaserade fakta.

  • Forskare har upptäckt att personer med PDD har 35 % tjockare plånbok än sina kollegor som inte har PDD.

VAD ÄR ORSAKEN TILL PDD
Det spekuleras fortfarande vad som ska vara orsaken till PDD men många experter menar  att det beror på den saftiga provision som den drabbade får av ju mer diagnoser som denne utfärdar.  Det finns också teorier om att hjärnan är annorlunda hos de som drabbas av PDD.

 

 

“Forskare har upptäckt att personer med PDD har 35 % tjockare plånbok än sina kollegor som inte har PDD.

 

psykisk ohälsa
Evidensbaserad forskning indikerar att försäljning av psykofarmaka höjer livskvaliteten avsevärt för läkemedelsbolagen.

NÄR SAK MAN SÖKA VÅRD?
Har man satt mer än 10 diagnoser på en dag så är det dags att söka hjälp – risken är stor att du har PDD.

BEHANDLING AV PDD
Representanter för läkemedelsindustrin säger att det tyvärr inte finns något bot för PDD och att man har sjukdomen hela livet ut. Läkemedelsbolagen menar dock att det finns symtomlindrande behandlingar såsom medicinering med personlighetsförändrande psykiatrisk medicin. De dyraste medicinerna är oftast de bästa.

Teorier har också lagts fram om att PDD skulle kunna botas genom byte av yrke med det finns ingen evidensbaserad forskning som stödjer den teorin.  Det har sagts att medicin som amfetamin, Ritalin och liknande personlighetsförändrade medicin ska höja livskvaliteten avsevärt för läkemedelsbolagen.

MYTER OCH FAKTA OM PDD
Det finns många myter och fakta om PDD, här kan du läsa dessa.

MYT: läkemedelsindustrin tjänar miljarder på diagnoser och försäljning av medicin
FAKTA: Ovanstående är faktiskt ingen myt, vi tjänar storkovan.

 

 

Denna artikel är sponsrad av läkemedelsbolaget Profiten.

Foton från freedigitalphotos.net

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.