LIBERALERNA VILL HA KOLDIOXIDSKATT PÅ EU-NIVÅ

 Liberalerna vill nu införa en gemensam koldioxidskatt i EU och att beslutet om denna skatt ska kunna tas med kvalificerad majoritet istället för, som idag, med krav på enhällighet mellan medlemsstaterna.

Source: Liberalerna vill påtvinga på alla EU-länder en gemensam koldioxidskatt | Fria Tider

Vill du att EU börjar beskatta Sverige (baserat på en myt), rösta då på Liberalerna i EU-valet 2019.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.