LASSE WIKMAN OM GEOENGINEERING I SVERIGE

EN SNABB INFORMATION OM DET AMERIKANSKA VANSINNET.

Under Göran Perssons regeringstid, gjorde amerikanska försvarsdepartementet framstötar om att få använda svenskt luftrum, till det amerikanska försvaret och NATO. Man ville säkra avlyssning på Ryssland och att använda svenskt territorium var av stor betydelse.

Sverige var ju i praktiken medlem i NATO, så regeringen Persson såg inga betänkligheter med detta. Avtalet gjordes hemligt (som alla övriga) och, vad jag minns från anteckningarna, så genomfördes en mycket snabb omröstning i Riksdagen. En omröstning när svenskarna är på semester.

Avtalet föreskrev fullständig tystnadsplikt utåt. Varken svenska försvaret, SMHI, de statliga departementen eller verk fick under inga omständigheter yppa något.

Det avtal om skrevs, innehöll flera komponenter. Chemtrails och AWACS-spaning.

AWACS är de amerikanska spionplan, som flyger på mycket hög höjd, dels för att täcka av ett så stort område som möjligt, men också för att bli bränslesnål. De AWACS-plan som sattes in började att trafikera rutten Nordnorge tvärs över Sverige ner till Polen. Allt detta förekommer ännu och det görs dygnet runt. Med AWACS täcker man i stort sett hela norra, mellan och delar av södra Europa, samt långt in i Ryssland.

Chemtrails sprids från flygplan som flyger på c:a 10.000 m höjd. Väl uppe på marschhöjd, börjar sprayning över i stort sett alla NATO- och associerade länder. Partiklarna är i nanoformat, alltså så små, att de inte kan ses med blotta ögat. Det är aluminium, strontium, barium mm.

Chemtrails har två huvuduppgifter. Dels ska det vara länkar i kommunikationsstrategin man har inom det amerikanska försvaret. Dels ska det vara en möjlighet att försvaga (och döda) människor. De olika nanopartiklarna skapar sjukdomar som bl a cancer och alzheimers.

Anledning till att det sällan går att se ett Chemtrailflygplan på de olika sighter som erbjuder allmänheten att se flygplanen i luften, är att dessa plan, AWACS och de sprayande planen slår av sina transpondrar.
Som alla har hört, har den svenska regeringen anklagat Ryssland för farlig flygverksamhet över Östersjön flera gånger. Aldrig har man hör något om de amerikanska eller NATO-flygen, trots att de i stort sett dagligen slår av sina möjligheter att bli identifierade.

De flyg som sprayar är amerikanska eller kontrakterade.

HAARP är en annan verksamhet inom det amerikanska försvaret. Genom HAARP kan man styra väder på det mest fruktansvärda sätt någon kan tänka sig. Genom HAARP skapas hårda vindar, stormar, orkaner, tsunamis, skyfall, torka, jordbävning etc.
i Sverige finns tre anläggningar inom HAARP-verksamheten. Det är i Onsala, Växjö (världens största) och Kiruna.
Chemtrails sprayas ovanpå en molnmassa för att de ska bli magnetiska. Det är ett av många sätt att styra vädret med riktad energi. Här används det tillsammans med HAARP.
Det vi nu upplever, med enorm torka och blåst som torkar ur luften allt vatten, är verk av HAARP. Förra året fick odlarna av sparris under april månad, på Gotland se sina skördar frysa bort. Enorm blåst plus kyla förstörde alla odlingar.

Strategin är bl a , att vi ska bli tvungna att köpa utländskt och då framförallt amerikanska GMO grönsaker, antibiotikabesprutat kött o dyl. Man vill se att vi får i oss GMO. Denna GMO är i de flesta fall manipulerat med en infertilitetsgen, som gör att de som får detta i sig, kan heller inte få barn. Man vill alltså minska jordens befolkning på detta sätt. Ett av många.
Färre människor – lättare att kontrollera.

Det ska tilläggas,att detta är den djupa statens strategier. Ända sedan Trump tillträdde sitt ämbete, har han och hans lojala medarbetare jagat dessa fruktansvärda människor. Det tar tid, för de har infiltrerat all offentlig makt i USA. Även stora delar av företagen samt större delen av de västerländska regeringarna är inblandade.

1 Comment

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.