02/12/2023

2 thoughts on “LARS BERN OM KLIMATALARMISMEN

 1. Bäste Lars Bern
  Jag heter Karel Miskovsky (77 år) är FD, adj. prof. i geologi och geovetenskap med inriktning på miljö och har arbetat som forskare, lärare och företagare i nästan 50 år på Umeå universitet, Luleå Tekniska universitet och Mittuniversitet. Jag jobbar aktivt som senior advisor i miljöföretaget Envis Nord AB och undervisar via nätet på yrkesutbildning av Bergmaterialingenjörer som jag startade för ca 20 år sedan.
  När jag lyssnade på dit föredrag om klimathysterin stämde det nästan ordagrant på artikel som jag publicerade i Västerbottens kuriren i somras. Jag bifogar artikeln och är glad att det finns folk som kan motstå globalpropaganda som jag kallar det eftersom jag är född i Tjeckien under kommunistregimen.
  Tack även för dina politiska inlägg.
  Gränsen går vid ”klimatsmarta hamburgare”
  Hur kunde massmedia lyckas med att skapa global klimathysteri med tro att det är människan som orsakar globala klimatförändringar? För mig som under hela mitt verksamma liv förklarade för mina studenter att jordens klimat har ständigt förändrats under alla geologiska skeenden beroende på pågående geologiska processer såsom plattrörelser, vulkanism, variationer i solstrålningsintensitet beroende på planeternas läge m.m. Hur kan man med dagens påstående att det är vi människor som påverkar det globala klimatet förklara att man hittade glaciala isräfflor i Saharas berggrund och att de enorma ismassor som täckte norra och centrala Europa för 10 000 år sedan smälte inom en tusen års period och att sen dess varierar klimatet mellan varmare och kalare perioder. Inga fabriker, inga bilar bara mammutar och lite folk. När det gäller koldioxid försökte jag lära ut att jorden själv kan reglera eventuellt överskott genom havens och växternas förmåga att absorbera eller avge koldioxid. För mig är vulkaner de största producenterna av atmosfärens gaser som snabbt kan påverka jordens klimat och ge upphov till förödande katastrofer för mänskligheten. Problemet är att återhämtningen kräver lång tid ofta i geologisk skala och det har vi människor som lever max. 100 år svårt att förstå. För att påskynda naturen använder man numera matematiska modeller som ska ge snabba svar på mycket komplexa frågor. Sådana modeller använder man även för att göra dagliga väderprognoser och vi alla vet hur de stämmer med vekligheten. Det är mycket lättare att ge global klimatprognos om 50 – 100 år. I min värld är det nästan omöjligt att beskriva naturen med matematiska modeller. Det är alltid någon viktig variabel man missar. Det är moder Jord som bestämmer.
  Det som gör mig orolig är massmedias effektivitet att påverka och styra världsopinionen genom att göra mycket svåra och osäkra frågor till sanningar. Sanningar som kostar miljarder för onödiga ”klimatsmarta” åtgärder, miljarder som kunde investeras i att rädda människans närmiljö, t.ex. att stoppa tungmetalläckande gruvor, rena plastnedsmutsade hav och anpassa sig till klimatförändringar. Sanningar som både socialt och politiskt tystar alla som vågar ifrågasätta. Tyvärr hör jag till denna grupp.
  Jordens vän

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.