LARS BERN OM KLIMATALARMISMEN

klimatförändringar_global uppvärmning_

Januari 2018

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

 

I nedanstående video från 2017 så intervjuar Swebbtv Teknologie doktor Lars Bern om det överdrivna klimathotet som vi dagligen bombarderas med. Lars Bern har 40 års erfarenhet av miljöforskning och är utbildad på Chalmers.

FN OCH  KLIMATHOTET

Lars Bern säger att FN har gjort klimathotet till sin kanske viktigaste fråga. Isabella Lövin har skrivit under en svensk klimatlag. Sveriges hållning i klimatfrågan är extrem och saknar motstycke i världen. Bern menar att klimatlarmen är fullständigt överdrivna. Dessutom framkommer det att ett omfattande forskningsfusk har förekommit där bl.a. amerikanska myndigheter har lämnat manipulerade data för att kunna driva igenom beslut, nu senast i klimatmötet år 2015.

Lars Bern började engagera sig i klimatfrågan år 2008 och detta berodde på att en vän till Lars (PO) hade skrivit en debattartikel i Dagens Industri där han skrev att miljölarmen var våldsamt överdrivna. Bern kontaktade PO och menade att PO:s artikel kanske inte var så smart. PO menade dock att Bern borde sätta sig in i miljöfrågan bättre. Bern gjorde detta och Bern konstaterade att PO hade rätt i sin kritik.  Detta resulterade i att Lars Bern samma år skrev en debattartikel i Dagens Nyheter där han ifrågasatte klimatalarmismen. Artikeln fick stor uppmärksamhet och Bern fick mycket kritik från etablissemanget. Han blev bland annat kallad klimatförnekare. Bern blev även påhoppad av klimatalarmismens frontfigur  i Sverige – Johan Rockström. Detta påhopp  resulterade i att ett 20-tal framstående personer skrev en artikel där de tog Lars Bern i försvar. Svenska Dagbladet ville dock inte publicera den artikeln. Efter detta så blev det omöjligt för Bern att få sina artiklar publicerade. Bern skrev en bok om ämnet (Antropocen) och han startade även en blogg.

lars bern_klimat och miljö_klimatförändringar_global uppvärmning_blogg_cancer__cancerfonden_böcker_intervju_utbildning_
Lars Bern i intervju av Swebbtv om klimat och miljö. Foto T. Sasserson, Newsvoice.

JOHAN ROCKSTRÖM  POLITISK PROFESSOR

Lars Bern kallar Johan Rockström för politisk professor. Rockström jobbade tidigare på Stockholm Environment Institute där han var chef. Men detta är inget miljöinstitut utan ett politiskt institut där svaren är färdiga redan från början. Rockström är ingen vetenskapsman. I och med detta jobb så fick Rockström professorstitel men han är agronom från början.   Eftersom Rockström hade hela det politiska etablissemanget bakom sig så blev han invald i den vetenskapliga akademin. Dock inte i den avdelning som sysslar med denna typ av vetenskap.

johan rockström_klimatförändringarna_ lars bern_miljö_jmm.nu
Klimatalarmismens frontfigur i Sverige heter Johan Rockström. Rockström har i åratal propagerat för klimatförändringarna och han menar att jordens undergång är nära om vi inte “ställer om”.
 

GLOBALISTER BAKOM KLIMATALARMISMEN

Bern menar att de personer som ligger bakom klimatlarmen är de som jobbar med globalisering. De vill ersätta staters suveränitet med överstatliga institutioner av olika slag. EU är ett sådant exempel, man vill även överföra mer makt till Förenta Nationerna. Man skriver under överstatliga avtal som begränsar nationalstaten. För att kunna överföra makten till de globalistiska institutionerna så behöver man  något att skrämma folket med: klimathotet.

Romklubben är en lobbygrupp som är startad av Rockefeller och andra hyperförmögna familjer i USA och Europa. Romklubben kom 1972 med boken Limits to growth. I den boken så skriver Romklubben att tillväxten i världen kommer att begränsas pga brist på mineraler och metaller. Vilket Bern menar är rent nonsens. De menade även att oljan skulle ta slut 1990. År 1991 så publicerade Romklubben nästa tidskrift som hette The first global revolution. I den boken skriver de helt öppet att de valde ut miljöfrågan för att driva på globaliseringen av världen.

the first global revolution_romklubben_club of rome_klimat och miljö
Enligt Lars Bern så skriver Romklubben i sin bok “The first global revolution” att de valde klimat och miljö för att implementera globalismen.

KORRUMPERAD MILJÖFORSKNING

Bern fortsätter och säger att man har missbrukat vetenskapen. Personerna bakom klimatalarmismen har mycket pengar och bestämmer forskningsanslag och på så sätt så har de korrumperat forskare. Forskarna började ta fram matematiska klimatmodeller i syfte att underblåsa larmen. Deras alarmerande klimatmodeller har visat sig helt felaktiga. Detta pga. av att dessa modeller är ett beställningsarbete i syfte att vara alarmerande. Flera personer inom Förenta Nationerna har  själva sagt att om de inte serverar överdrifter och svartmålning så kommer människor inte att ta det här på allvar.

Vi hör Al Gore prata alarmerande om klimatet och han är finansierad av globalisten George Soros vad gäller filmen En obekväm sanning. Detta är en film som inte lämnar några sanningar överhuvudtaget anser Bern. I princip allt har varit fel i den filmen. Enligt Al Gore så skulle ovädren öka, tittar man på hur det verkligen är så har ovädren minskat. l Gore pratade om att halva Florida skulle ligga under vatten och man har sagt att år 2010 så skulle Manhattan vara översvämmad. Det har hela tiden varit ordentliga överdrifter. Den person som har drivit klimatfrågan nästan mest av alla är Obama. Hans myndigheter har suttit och ändrat i klimatdata. NASA har ändrat i historiska väderdata för att passa klimatlarmet. Detta är givetvis forskningsfusk.Mainstream media är med på det här stora bedrägeriet att försöka lura folk.

På mitten av 1880-talet så slutade den stora köldperioden och  då började världshaven stiga med 1-3 millimeter per år. Och den stigningen pågår fortfarande.

DEMOKRATI TILL SALU

Globalisterna beslutade att skrämma upp världen för att få igenom ett globalt klimatavtal. Detta avtal binder upp alla länder i världen och på så sätt kan kan kontrollera energiförbrukningen i världen och man får en överstatlig makt över alla länder. Det som det hela handlar om är att västvärldens etablissemang vill skapa en global värld. Man vill ta bort alla gränser, man ska ta bort alla tullar, storföretagen ska få handla fritt var de vill i världen. Och visst det låter ju positivt men vad blir konsekvenserna? Konsekvenserna av globaliseringen blir att makten flyttas från demokratiskt valda parlament till storföretag och bankers styrelser. Det är bara att läsa om de frihandelsavtal som EU håller på att förhandla om, TTIP, TTP och CETA. I dessa avtal ger man rätt till storföretag att stämma nationalstaten om nationalstaten fattar beslut som skadar företagets ekonomiska intressen. Just nu har vi en metabol pandemi som beror på en överkonsumtion av socker. Om vår riksdag beslutar att vi ska införa skatt mot sockerhaltiga livsmedel så kan Coca Cola stämma svenska staten. Nästan hela vårt politiska etablissemang ställer sig otroligt nog bakom globaliseringen av Sverige.

anders wijkman_romklubben_klimatförändringar_rockefellers
Svensken Anders Wijkman är Co-president för Romklubben och pratar inte om annat än klimatförändringarna och om hur hela världen måste “ställa om” för att  överleva. Wijkman menar att regeringar måste ta “tuffa beslut” så att världen kan räddas. 

OZONLAGER OCH SKOGSDÖD

Lars Bern säger att vi hade samma överdrifter när det gäller skogsdöden. Man pratade om att skogarna skulle dö. Hypotesen var att det sura nedfallet lakade ur aluminium  och skadade rottrådarna i träden. Men det stämde ju inte. Skogen har växt så det bara knakar.  Nästa larm blev ozonfrågan. Man hade observerat att det uppstod ett hål i ozonskiktet på vintrarna över sydpolen. Då började vissa forskare larma om att det berodde på freon bland annat. När det gäller miljöfrågor så knyter man det till en mänsklig aktivitet för då kan man göra politik av det hela. Det blev en total hysteri över hela världen gällande ozonhålet. Tack vare denna alarmism så samlades världens länder och skrev under Montrealprotokollet där man ville minska utsläppet av freoner. Forskarna sade att det kommer att ta 50 år innan vi skulle se några förbättringar av ozonhålet. Men redan efter några år så började ozonhålet att minska. Då slog sig politikerna för bröstet och sade att de hade räddat världen vilket givetvis är löjeväckande enligt Bern. Man gav även beröm till Montrealprotokollet och menade att det var orsaken till ozonhålets förbättring. Några år senare så började ozonhålet att växa igen men det hörde man inte ett pip om i mainstream media. Det visade sig att ozonlagret fluxuerar i takt med  solflexaktiviteten.

CLIMATEGATE

År 2009 så skulle man ha ett klimatmöte i Köpenhamn där syftet var att teckna bindande avtal med länderna. Månaden innan mötet så publicerade en visselblåsare mail-korrenspondens mellan klimatforskare och dessa mail visade att dessa forskare sysslade med kvalificerat bedrägeri. Hela historien kallas för Climategate. Denna skandal satte stopp för klimatmötet i Köpenhamn som slutade i fiasko (bl.a. så var Reinfeldt, Obama och Merkel med där). Obama lovade dock att utvecklingsländerna skulle få 100 miljarder dollar per år. Sverige är ju Bror Duktig i alla sammanhang så vi ska ju alltid vara värst. Vi har betalt in vår del. Vi hade klimatmötet i Paris 2015 och där träffades ett avtal. Kina har  dock inte fått några restriktioner gällande utsläpp men däremot har västvärlden det. Det är inte så konstigt att Kina stod och talade på världsmötet i Davos nyligen att vi alla måste ta ansvar för klimatet, själva behöver de ju inte göra något alls.

Att vi har fluktuationer i havsisen i Arktis beror på havsströmmar, det har väldigt lite med dessa frågor att göra. Att havsisen smälter har ingen betydelse för havsnivån för den ligger redan i vattnet. Det är som att lägga en isbit i ett glas, vattennivån stiger inte den blir konstant. Ser man på den danska motsvarigheten till SMHI så ser vi på deras data att inlandsisen på Grönland ökar. När man lyssnar på alarmisterna så låter det som om Grönlandsisen skulle smälta bort på 10 år. Tar man den största inlandsisen som är Antarktis så är den i stort sett oberörd av det är. På Senare år så har ismassan i Antarktis varit rekordstor medans den har varit mindre i Arktis.

När kosmisk strålning träffar vår atmosfär så påverkar de molnbildning på jorden. och när molnbildningen ökar så sjunker temperaturen.

david rockefeller_romklubben_globalism_sverige_klimatförändringarna
David Rockefeller: “Vi håller på att närma oss en global transformering. Det enda som behövs för att världen ska acceptera den nya världsordningen är en omfattande kris”. Ett av David Rockefellers berömda citat. Rockefellers startade Romklubben och det är Romklubben som startade klimatalarmismen. Man använder klimat-och miljö för att implementera globalismen.

KOLDIOXID – LIVETS GAS

Koldioxid är en absolut förutsättning för liv på jorden. Idag är koldioxidhalten 0,04 % i atmosfären. När koldioxidhalten understiger 0,02 % så börjar livet på jorden att avstanna. Vid 0,01 då är jorden helt död i princip. Koldioxid är livets gas. De senaste 50 åren har vi haft en fantastisk utveckling av livet på jorden på grund av den stigande halten av koldioxid. Detta har bland annat lett till att världen har slagit  skörderekord gång efter annan. Det gör också att öknarna krymper, de växer igen. Människor som håller på med trädgårdsskötsel kan vittna om att det växer bättre nu för tiden. Att framställa koldioxid som något farligt är fullständigt groteskt. Koldioxid och syre är de viktigaste gaserna i atmosfären.

Metan är en ytterst instabil gas som inte överlever länge i en atmosfär med 21 % syre. Larmen om metan är mycket överdrivna. Veganer och andra fundamentalister hakar på  trenden och försöker förbjuda människor att äta kött. Detta är löjeväckande menar Bern.

I Sverige är debatten om klimatet totalhysterisk. Svenska politiker kan inte öppna munnen utan att ta upp klimatfrågan. Nu läggs stora ekonomiska resurser på klimatet i Sverige men inget läggs på katastrofer. Får vi ett vulkanutbrott i Europa så skulle solen kunna förmörkas i flera år och vi skulle få total missväxt. Sverige har inga beredskapslager överhuvudtaget. Vi skulle inom loppet av några veckor få svält i Sverige. Och vi har brist på livsmedel. Ett stort vulkanutbrott skulle kunna leda till miljontals svenskars död av svält. Sverige har lagt ner halva sitt jordbruk, vi är inte självförsörjande.

Alla stora väderhändelser som rapporteras om ligger naturligt i vårt väders variabilitet. Och ändå är detta en fråga som får hur mycket resurser som helst.

För inte så länge sedan så trädde en pensionerad amerikansk forskare fram som hade arbetat på myndigheten NOAA. NOAA är den myndighet  som granskar tillståndet i haven och atmosfären. Forskaren vittnade om vetenskapsfusk  inom NOAA. Det blev en stor händelse i USA men inom svensk mainstream media har det varit tyst.

Referenser:

Swebbtv:s hemsida

 Swebbtv intervju med Lars Bern

Lars Berns blogg:

https://anthropocene.live/

 

Foto
By Frankie Fouganthin [CC BY-SA 4.0 ], from Wikimedia Commons

https://www.flickr.com/photos/horasis/richter frank jurgen. licens 2.0

1 Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.