LARS BERN OM GLOBALISERINGEN AV SVERIGE

lars bern_globaliseringen av sverige_EU
http://www.nyphotographic.com/ Licens 3.0. Nick youngsson.

Maj 2018

I maj 2018 så höll Swebbtv en konferens i Stockholm med namnet “Det största bedrägeriet”. En av talarna var Lars Bern som gav en föreläsning om effekterna av globaliseringen av Sverige.

   Lars Bern menar att globalisterna har skapat EU som ett överstatligt organ. EU i sin tur skapar överstatliga regler som gör det omöjligt för nationalstaten att ta egna beslut. Agenda 2030/21, som Sverige har skrivit under, ger Förenta Nationerna mer överstatlig makt.

FN VILL KONTROLLERA DEN GLOBALA ENERGIANVÄNDNINGEN

   Bern säger även att klimatavtalet, som Sverige skrev under, är en produkt av planetens hyperrika och har som källa Romklubben, vilket är en skapelse av Rockefellers. Syftet med den omfattande klimatkampanjen som vi nu upplever  har inte ett dugg att göra med klimat och miljö istället handlar klimatkampanjen om att skapa en regim för att styra energianvändningen globalt. Det som sker i Sverige är en del av en internationell rörelse. Det sker en maktförskjutning ifrån politiskt valda församlingar till kapitalet.

   Den som har pengar kan kontrollera världen. år 1995 skrev Harvardstudenten David C. Korten boken “When corporations rules the world” där han varnade för den utveckling som vi nu ser i Sverige och världen. Det som sker i världen är att de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. 82 % av den ekonomiska tillväxten i världen tillfaller 1 % av människorna.

lars bern_globalismen_klimat och miljö_blogg_klimatförändringar

Lars Bern var en av många som höll tal på Swebbtv:s konferens. Bern pratade om globaliseringen av Sverige samt om  klimathotet.

FRIHANDELSAVTAL ÖPPNAR GRÄNSERNA

   Vidare säger Bern att dessa stora internationella företag söker efter global marknadsdominans och de vill inte ha konkurrens. John D. Rockefeller sade att “competition is a sin” (konkurrens är en synd). Den metod som driver denna affärsagenda är det som kallas för globalism. Dessa företag och banker vill ha fri rörlighet för kapital och valutor. De vill inte att nationalstater ska kunna kontrollera sina egna valutor.

   1990 så tappade Sverige kontrollen över den svenska valutan. Det var George Soros som fixade det genom att spekulera mot den svenska kronan. Soros i sin tur arbetar för de förmögna bankfamiljerna Rothschilds och Rockefellers. Soros spekulerade även sönder pundet på 1990-talet. Ryssland och Kina har varit smarta och infört guldmyntfoten för då går det inte att spekulera sönder deras valutor.

   Det intressanta är att socialdemokraterna har varit högst delaktiga i globaliseringen av Sverige.

   Det började med frihandelsavtalet GATT. Man vill få bort möjligheten för nationalstaten att skydda sitt näringsliv med tullar och annat. Dessa rika människor har skapat Internationella Valutafonden och Världsbanken.  En annan effektiv metod som globalisterna använder är att se till att nationer, privatpersoner och kommuner blir så skuldsatta som möjligt. När vi är satt i skuld så är vi inte fria och det blir banken som bestämmer politiken, inte demokratiska val.  Man motarbetar även att arbetarna ska kunna organisera sig fackligt. Man vill ha rörlig arbetskraft utan några restriktioner. Därför vill man riva gränserna.

GEORGE SOROS OCH EUROPAS MASSINVANDRING

   Bern nämner att när de rödgröna öppnade gränserna år 2015 och vi fick denna stora invandring  så fanns det en handbok som delades ut till flyktingarna som ville in i Europa.  Denna handbok gav detaljerad instruktion  om hur man tog sig in i länder i Europa.  Organisationen som gav ut denna handbok hette W2EU – Welcome to Europe. Denna organisation var i sin tur finansierad av George Soros organisation Open Society Foundation.

   Förra året donerades 18 miljarder dollar till Open society Foundation. De stora kapitalintressena vill få in mer människor i Europa,  man vill krossa nationalstaten och deras möjlighet att utöva nationell suveränitet.

george soros sverige_globalism_open society foundation_immigration

 George Soros spekulerade mot svenska kronan på 90-talet och förvärrade den ekonomiska krisen i Sverige. Soros finansierade W2EU som delade ut handböcker till flyktingar som förklarade hur de skulle kunna ta sig in i europeiska länder. George Soros sägs arbeta för finansfamiljerna Rothschilds och Rockefellers

HÖGERPOPULISMENS FRAMMARSCH

   Bern menar dock att globalisterna har gjort ett misstag. Som en reaktion på den massinvandring som sker i Europa så har ett stort folkligt motstånd organiserats.  Dessa politiska rörelser växer nu väldigt snabbt i Europa. I Ungern så vann Viktor Orban en jordskredsseger. Vem lade sig i valet i Ungern? Det var George Soros som finansierade en stor kampanj för att stoppa Orban.  I Italien finns en högerpopulistisk regering som är EU-skeptisk. Vi har Brexit. Vi ser hur SD växer. Alla dessa fenomen är en reaktion mot globalismen.  Valet av Trump är ett tecken på samma fenomen.

   Sedan 1975 så har industriarbetare i USA  varit stora förlorare på grund av globaliseringen av USA. Dagens medelklass i USA har sämre levnadsstandard än sina föräldrar. Hillary Clinton fördes fram av globalisterna och hon sponsrades av George Soros. Barack Obama vad också finansierad av George Soros. Rothschilds och Rockefellers vill inte synas utan har valt ut Soros som sin torped.

SVENSKA POLITIKER JOBBAR FÖR GLOBALISMEN

   Sist men inte minst så nämner Bern Fredrik Reinfeldt. År 2016 så tjänade Fredrik Reinfeldt 23 miljoner kronor. Var kom pengarna ifrån? Dessa miljoner är arvoden som Reinfeldt har fått från den amerikanska banken  Bank of America Merrill Lynch. Politikerna gör tjänster åt globalisterna och sedan får de ersättningen efteråt (samma sak med Tony Blair).  Vår tidigare finansminister Erik Åsbrink var länge arvoderad från Goldman Sachs.  Vem satt i styrelsen på Goldman Sachs? Svar: Jacob Wallenberg.  Dessa politiker går även på Bilderbergmöten.

Fredrik-reinfeldt-amerikanska banker_bilderberg

Reinfeldt fick 23 miljoner kronor av banken Bank of America Merrill Lynch. Var det arvodet ett tack för utförda tjänster? Reinfeldt var med och öppnade upp för massinvandringen till Sverige tillsammans med Miljöpartiet samtidigt som han massakrerade Försäkringskassan. 

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.
 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

Relaterat:

Lars Bern om det överdrivna klimathotet:

jmm.nu Lars Bern

David Icke om EU och globalisering:

jmm.nu David Icke om EU

FNs plan för en världsregering: Agenda 2030:

jmm.nu Agenda 2030 och hållbar utveckling

 

Foton:

http://www.nyphotographic.com/  Licens 3.0. Nick Youngson.

Soros:
Av World Economic ForumFlickr: George Soros – World Economic Forum Annual Meeting 2011, CC BY-SA 2.0, Länk

 

Reinfeldt
By https://www.flickr.com/photos/alliansen/ [CC BY-SA 2.0 ], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "LARS BERN OM GLOBALISERINGEN AV SVERIGE"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.