LÄNSSTYRELSEN STOPPAR TIGGERIFÖRBUD

Oktober 2017

Länsstyrelsen i Skåne stoppar nu tiggeriförbudet i Vellinge.

I augusti 2017 i kommunfullmäktige i Vellinge så fick moderaterna, sverigedemokraterna och liberalerna igenom ett tiggeriförbud i Vellinge, Skåne. Carina Wultzer (M) säger att invånare och näringsidkare har upplevt att folk hindras från att ta sig in i lokaler, folk blir påhoppade och tiggarna uträttar sina behov vart än det passar dem. Wultzer menar även att EU-migranter som nyttjar EU:s fria rörlighet måste ansvara för sin egen försörjning och att de inte anser att tiggeri är en vedertagen försörjning. Wultzer menar även att tiggeri är förknippat med människohandel och utnyttjande av människor och att det  även  är problem med boendeförhållanden, social otrygghet och kriminalitet i tiggeriets kölvatten.Förbudet skulle gälla på fem platser i Vellinge där de haft ordningsproblem och var meningen att tiggeriförbudet skulle träda i kraft vid årsskiftet 2017/2018.

TIGGERIFÖRBUD ÖVERKLAGAS

Tiggeriförbudet i Vellinge  överklagades till förvaltningsrätten i Malmö. En  organisation kallad Civil Rights Defenders menade att tiggeriförbudet orsakar obefogade och oproportioneliga inskränkningar av människors grundläggande, fri- och rättigheter och bör upphävas, enligt deras talesman John Stauffer. Och den 23 oktober 2017 så sade Länsstyrelsen i Skåne nej till tiggeriförbudet.

“TIGGERI ÄR INTE ORDNINGSSTÖRANDE”

Länsstyrelsen  i Skåne gjorde bedömningen att ett passivt insamlande av pengar inte ska borde vara tillståndspliktigt och Länsstyrelsen menar även att insamlandet av pengar inte har stört den allmänna ordningen. Länsöverdirektör Ola Melin på Länsstyrelsen i Skåne säger att Vellinges beslut strider mot en grundläggande förutsättning i ordningslagen och ska därför upphävas. Han menar att de klagomål som de tagit emot var riktade mot själva tiggeriet och handlade mer om ett upplevt obehag än en ordningsstörning. Ola Melin menar att Vellinge kommun inte har kunnat visa att ett passivt insamlande av pengar har stört den allmänna ordningen.

 

Carina Wultzler (M) tycker att beslutat från Skånes länsstyrelse är märkligt eftersom Vellinge kommun aldrig tidigare fått krav på att redovisa synpunkter från medborgare som upplever störningar. T.ex. när det gäller alkoholförbud så har inte Vellinge varit tvungna att redovisa synpunkter från medborgarna som upplever störningar.

Robert Hårdh på Civil Right Defenders välkomnade beslutet från Länsstyrelsen i Skåne och menade att Vellinge kommuns beslut strider mot de lagar och regler som finns.

ÖVERKLAGAN TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ

Om kommunfullmäktige i Vellinge vill överklaga ärendet så är det förvaltningsrätten i Malmö som är nästa instans. Carine Wultzer säger att de inte har bestämt om de ska överklaga ärendet till förvaltningsrätten i Malmö.

Föga förvånande så är Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Vellinge kommunfullmäktige emot förslaget. Den godhjärtade organisationen Amnesty menar att tiggeriförbudet strider mot mänskliga rättigheter och har samlat in namnunderskrifter mot förbudet.

Sala kommun gjorde ett liknande tiggeriförbud för några år sedan men även där så var det Länsstyrelsen som upphävde förbudet. Moderaterna är sedan tidigare för ett nationellt förbud mot tiggeri. Så är även Sverigedemokraterna.

 

Referenser

Samtiden: Länsstyrelsen i Skåne stoppar tiggeriförbud i Vellinge

https://www.expressen.se/nyheter/sa-styr-natverket-tiggeri-narkotika-och-prostitution/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.