LÄKEMEDELSVERKET FÖRBJUDER KOSTTILLSKOTT

DEBATT. Jag köpte ett kosttillskott på nätet och när det kom till tullen blev det stopp. Ämnet NAC klassas av Läkemedelsverket som läkemedel i dagsdoser på 100 mg och mer, men produkten har inte någon tillräcklig verkan under den dosen. Det visar sig att myndigheterna ändrar förutsättningarna så att läkemedel kan tränga undan kosttillskott på den “fria” marknaden, förklarar Jesper Billing.

Source: Läkemedel kan utesluta kosttillskott på friskvårdsmarknaden – TV Helse i Sverige

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.