HUR PÅLITLIG ÄR PFIZERS VACCINSTUDIE?

Januari 2022

Canadian Covidcare Alliance redogör hur Pfizers vaccinstudie för Covid-vaccinen baseras på tvivelaktiga grunder. Läkarupproret har översatt videon till svenskt tal. 

PFIZERS VACCINSTUDIE

   Pfizers försöksstudie kom ut i december 2020 och publicerades i New England journal of Medicine. Rapporten visade 2 månaders data för säkerhet och effektivitet. Studien började med 43 548 deltagare uppdelade i en behandlingsgrupp,  som fick injektionerna,  och en kontrollgrupp som fick saltlösning. Studien pågick i två månader med syftet att se vem som utvecklade Covid-19. Rapporten hävdade att injektionerna var säkra och visade 95 % effektivitet 7 dagar efter den andra dosen. Men dessa 95 % var egentligen den relativa riskreduktionen.   Den absoluta riskreduktionen var 0,84%. 

0,84 % SKYDDSEFFEKTVIVTET

   95 % skyddseffektivitet låter som om vaccinet skyddar dig till 95% men det är inte detta som siffran betyder. I Pfizers studie utvecklade 18 stycken av 18 898 Covid-19 i kontrollgruppen (vaccinerade ) och 162 stycken i placebogruppen.  Vaccinen reducerade infektionen till 0,04 %. Den absoluta riskreduktionen som du erbjuds med Pfizers vaccin är 0,84 %. De 95 % syftar på skillnaden mellan 0,88 och 0, 04 % och  kallas för Relativ Riskreduktion. Relativ riskreduktion är välkänd för att vara en missvisande siffra. Då kan man ställa sig frågan hur många det är som skulle tagit vaccinet om de visste att fördelen med vaccinet var under 1 %?

STUDIEN ÄNDRADES EFTER 2 MÅNADER

   Pfizers studie hade en behandlingsgrupp och en placebogrupp med ungefär 21 000 deltagare vardera. Försöken började i juni 2020 och det var en blindstudie. Denna studie skulle pågå i 3 år fram till 2:a maj 2023. I maj  2023 skulle fas 3 vara avslutad och studien skulle bli avblindad. Men Pfizer gjorde något annat, efter att ha samlat data efter bara två månaders studier så avblindade Pfizer studien och berättade för deltagarna vilken grupp de tillhörde.   När detta skedde erbjöds medlemmarna ur placebogruppen vaccin och många av dessa gick över till behandlingsgruppen istället. Detta betyder att tidigt 2021 fanns det ingen kontrollgrupp att jämföra behandlingsgruppen med. För den resterande delen av studien finns det alltså inget sätt att få reda på långtidseffektivitet eller säkerhet.

VACCINEN ÖKAR SJUKDOM ISTÄLLET FÖR ATT MINSKA DEN

   Pfizers 6-månadersrapport kom ut i september 2021. Den rapporten indikerade en effektivitet på 91,3 %. Rapporten visade minskade Covidfall men samtidigt en ökning av sjukdom och död i behandlingsgruppen.  Anledningen till att vaccinen skulle få användas var att dessa skulle minska risken för sjukdom och sjukhusinläggning. Men 6-månadersrapporten visar en ökning av skaderapporter i nästan alla kategorier. Relaterade skaderapporter innebär skador som är orsakade av den undersökta produkten (vaccinet). Här fanns 5000 i behandlingsgruppen och drygt 1000 i placebogruppen. Det var en ökning på 300 % på de som fått injektionerna. När det gäller allvarliga skaderapporter var det en ökning på 75 %.  Vi ser alltså att vaccinen ökar sjukdom istället för att minska den. Även risken för död ökade men detta skippade Pfizer att föra in i rapporten utan man gömde det i rapportens text. 

FRAMHASTADE STUDIER UTAN DJURFÖRSÖK

   Pfizer har misslyckats med att utföra kvalitativa säkerhetsstudier och man följde inte etablerade rutinger för vaccinutveckling. I vanliga fall har en vaccintuveckling en tidsperiod på 10 år. Sällan utvecklas ett vaccin på så kort tid som 5 år. För vaccinen till Covid-19 gjordes allt på mindre än ett år, djurförsöken hoppades över, fas 2 och 3 slogs ihop och efter två månader fick man nödgodkännande. Det sägs ofta att man inte behöver testa Covid-injektionerna eftersom mRNA-tekniken redan genomgått omfattande tester men mRNA-tekniken är bara leveranssystemet, det är inte själva injektionen. 

UTESLÖT TESTER PÅ VISSA KATEGORIER

   Ett annat problem med Pfizers studie är missvisande demografiska siffror. De som löper störst risk att dö av Covid är 75 % över 75 år  men tittar man på åldersfördelningen i Pfizers studie ser man att endast 4 % är över 75 år. Istället fokuserar Pfizer på en grupp som a) är i mindre behov av vaccin. b) är mindre benägna att få biverkningar av vaccin c)  är yngre och har bättre immunförsvar än äldre och således svarar bättre på ett vaccin. Man testade alltså vaccinen på de som är friskare istället för på de som har störst risk att drabbas av Covid.

   95 % av de som har dött av Covid har haft en underliggande sjukdom. I Pfizerstudien hade endast 21 % en underliggande sjukdom. I studien uteslöt man även  gravida kvinnor, ammande kvinnor, människor med allergier och psykiska åkommor, immunsvaga individer, personer med blödningsproblematik, personer som tidigare testats positivt för Covid-19 och  personer som tidigare tagit receptbelagda steroider. Ändå säger man att vaccinen är säkra och effektiva  även fast alla dessa kategorier inte har testats. Vaccinen har testats på friska människor för att sedan ges till de mest sköra i samhället.

Se videon för full information. 

REFERENSER

Hemsida läkarupproret

Hemsida Canadian Covidcare Alliance

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

 

 

 

Be the first to comment on "HUR PÅLITLIG ÄR PFIZERS VACCINSTUDIE?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.