LAGSTADGADE LÖNESÄNKNINGAR

Juli 2018 Handelsanställdas förbund  skriver att de borgerliga partierna och sverigedemokraterna har lagt ett förslag om lagstiftade löner. Dessa löner ska i första hand rikta sig till ungdomar och nyanlända. Lönerna har ett tak på 21 000 kronor före skatt. Efter alla skatteavdrag så blir nettolönen cirka 12 000 kronor.  Eftersom denna anställningsform är lagstadgad…

This content is for Standard members only.
Login Join Now