LAGSTADGADE LÖNESÄNKNINGAR

Juli 2018

Handelsanställdas förbund  skriver att de borgerliga partierna och sverigedemokraterna har lagt ett förslag om lagstiftade löner. Dessa löner ska i första hand rikta sig till ungdomar och nyanlända.

Lönerna har ett tak på 21 000 kronor före skatt. Efter alla skatteavdrag så blir nettolönen cirka 12 000 kronor.  Eftersom denna anställningsform är lagstadgad (beslutad i riksdagen och inte av facken och dess motparter) så ingår inte ob-ersättning, extra semester-ersättning, extra pension och försäkringar. Alliansens förslag om dessa lagstadgade minimilöner finns i deras budget för 2018.

Alliansens modell kallas inträdesjobb och gäller för nyanlända samt ungdomar upp till 23 år utan gymnasieexamen. Förslaget innebär således en lagstiftad anställningsform. Provanställningen är i två år. Arbetsgivaravgiften slopas i tre år.  Att arbetsgivaravgiften slopas är ytterligare ett incitament för arbetsgivare att anställa dessa låglönearbetare istället för de som följer kollektivavtalet.

I vanliga fall så bestäms svenska löner genom kollektivavtal som arbetas fram av våra fackföreningar och arbetsgivarnas branschorganisationer. Denna modell har inneburit att vi svenska arbetare trots allt har en schysst lön och vi har rättigheter.

Sveriges riksdag har rätten att stifta lagar och om de borgerliga partierna tillsammans med SD får majoritet i denna fråga så kan den bli verklig.

Problemet med dessa minimilöner är a) de saboterar de svenska kollektivavtalen och låter riksdagen istället bestämma våra löner (vi vet ju hur det kommer att sluta) b) arbetsgivare kan spara in bra med pengar på att anställa personal som har dessa minimilöner och således är vi som går efter kollektivavtal i farozonen.

Arbetsgivare kan idag dra ned avtalad arbetstid (kallas hyvling) och Alliansen har flaggat för att det ska bli ännu enklare för arbetsgivare att göra just detta. Alliansen själva har sagt att det är av högsta prioritet att lagstifta om en ny anställningsform. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är emot detta förslag.

 

Källa:

https://www.handels.se/globalassets/centralt/medlem/aktiv-i-facket/stoppa-lagstiftade-lonesankningar.pdf

 

Be the first to comment on "LAGSTADGADE LÖNESÄNKNINGAR"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.