KRISTERSSON FÖRESPRÅKAR GLOBALISM

Maj 2018

 Ulf Kristersson höll ett tal den 16 maj på Europahuset där han klargjorde moderaternas inställning gällande Sverige och EU.

I talet så pratar Kristersson om hur den svenska ekonomin är ”mer europeisk än någonsin tidigare”. Kristersson berömmer även Lissabonfördraget.

(Lissabonfördraget överlät en stor del av Sveriges makt till Bryssel. Sjuklövern såg även till att vi svenskar inte fick rösta om Lissabonfördraget. De visste väl att det antagligen skulle bli ett ”nej”. Lissabonfördraget satte även spiken i kistan för svensk militär neutralitet eftersom avtalet innebär att vi måste ”ställa upp” militärt om ett EU-land invaderas).

Kristersson ojar sig för det som han kallar ”populism” och om hur den breder ut sig i Europa. Ulf Kristersson menar att dessa krafter vill ”destabilisera Europa” och att dessa rörelser sysslar med ”falska nyheter och digitala attacker”. Kristersson tycker att detta är dåligt och han vill hellre att Sverige fördjupar sig i EU-samarbetet. Kristersson säger att ”EU-samarbetet måste nu drivas framåt av oss som är för samarbetet, inte av dem som i grunden är emot”.

Kristersson ojar sig även över situationen i Polen, Ungern och Rumänien och menar att EU ska ”agera efter rättstatens principer”.

Kristersson ger faktiskt en känga till det som kallas ”social pelare”.

(en social pelare innebär  att Bryssel ska bestämma allt om vad som sker i Sverige – inklusive din lön och din anställning).

I sedvanlig ordning så ondgör sig Kristersson om det ”aggressiva Ryssland” . Kristersson vill de ett fördjupat europeiskt samarbete (PESCO) och Kristersson förespråkar svenskt Nato-medlemskap.

Kristersson slår ett slag för EU:s miljö-och klimatpolitik.

(bli därför inte förvånad om EU tar över äganderätten för Sveriges skogar).

Kristersson vill se mer frihandelsavtal och att protektionism ska motarbetas. Kristersson gillar Cecilia Malmströms insatser inom EU och frihandelsavtal. Kristersson vill att datan ska flöda över EU:s gränser.

(så att vi alla blir övervakade av Bryssel).

Kristersson vill se ”ett närmare europeiskt samarbete för gränskontroll, migration och asylmottagande”.

(EU ska få bestämma hur mycket flyktingar Sverige ska ta emot).

Kristersson vill förstärka Fortex som är den EU-styrka som ser till att Europa översvämmas av flyktingar.

Kristersson säger att ”nationalstaten inte kommer att upplösas under min livstid”.

(men den kommer alltså att upplösas?).

Kristersson menar att vi ”alla är européer”.

Kristersson vill att Sverige ska ingå i EU:s bankunion.

(vilket innebär att Sverige inte får bestämma över sin egen penningpolitik. Spana in Grekland, Portugal och Spanien).

Kristersson vill inte se en höjd medlemsavgift till EU.

(vår nuvarande avgift ligger nära 40 miljarder kronor per år, EU-kommissionen vill lägga till ytterligare 15 mlij. Hurraa).

Gillar du globaliseringen av Sverige? I så fall kan moderaterna vara ditt alternativ i höstens riksdagsval

Ulf Kristerssons tal:

https://www.europaportalen.se/sites/default/files/dokument/ulf_kristenssons_europatal.16maj2018.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.