KRISANDE KOMMUNER PÅ GRUND AV INVANDRING

Stefan Löfven, solel , saktt, medlemskap, sverige, EU, opinion, swexit,

September 2019

Swebbtv intervjuar Hans Jensevik om kommunernas svikande ekonomi som i hög grad beror på invandringen. 

Jensevik menar att de som får försörjningsstöd (socialbidrag) är högsta prioritet enligt svensk lag.  Däremot menar Jensevik att kommunerna nu måste dra ned på andra verksamheter som inte är lika prioriterande. Detta inkluderar områden såsom äldreomsorg, barnomsorg och handikappområdet. En sak som sker i samhället för att spara pengar är att man inte tar in gamlingar på ålderdomshem, de får bo kvar hemma. Man gör även om äldreboenden till migrantboenden. Jensevik tror att man skär ner på äldreomsorgen eftersom de äldre gör minst motstånd. Kommunerna tar bland annat in Yrkesinspektionen som dömer ut äldreboendet och istället gör kommunen om det till migrationsboende. Migrationen har högsta prioritet.   Jensevik tror att när kommunen är färdig med äldreomsorgen kommer man att ge sig på barnomsorgen. 

 

Nyanlända får etableringsbidrag i två år (uppehället och hyran betald) och sedan ska de klara sig själva vilket de oftast inte gör så då får de försörjningsstöd vilket nu belastar kommunerna hårt.  Jensevik säger att det kan komma 300 000 flyktingar de närmsta åren, bland annat anhöriginvandrare.  Bruttonationalprodukten är ganska låg i Sverige  och nu går vi även in i sämre tider. Migrationsverket fyller alla tomma lägenheter i kommunerna med nyanlända och Staten lånar pengar för att ge kommunerna pengar. Politiker som börjar klaga internt inom partiet på invandringen riskerar att bli utsparkad vilket skedde med en centerpartist.

Samtidigt ser man att det är ett kommunuppror på gång till exempel som i Staffansborg och Sölvesborg. 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.