NATO VILL INTE DÖDA ER

Maj 2017

NATO OCH KRIGET I LIBYEN

Nedanstående meddelande kom från Nato under attacken mot Libyen. Talet riktades i första hand till Libyens militära styrkor.

 

NATO VILL INTE DÖDA ER

Meddelande till Khadaffi-regimens väpnade styrkor:

Natos styrkor använder FN: s resolution för att skydda civilbefolkningen. Den som hotar civilbefolkningen eller leder andra att göra det kommer att hållas ansvarig.  Attackera  inte  NATO-fordon . Din användning av civila fordon för militära ändamål kommer att betraktas som ett hot och vi kommer att attackera dig. Håll dig hemma med din familj. NATO-krigsfartyg är här för att hjälpa och stödja FN: s resolution för att genomdriva ett embargo för att skydda libyska civila. Rikta inte  vapen mot NATO-fordon. Om du attackerar  NATO-fordon så  kommer du att bli attackerad . Officerare och soldater i Libyen-armén:  Gaddafi har förlorat rätten att ge dig order och har anklagats av Internationella brottmålsdomstolen för brott mot mänskligheten i Libyen. Det här är en stor lättnad för er och det finns ingen juridisk och moralisk anledning att lyssna på hans order.

Alla styrkor som är involverade i åtgärder från  militära installationer kommer att betraktas som ett hot mot den civila befolkningen och kommer att attackeras av  NATO-styrkorna. NATO har tittat noga på er. Nato vet var ni är och kommer fortsätta att bevaka  er. NATO tolererar inte fientliga handlingar mot den civila befolkningen. Nato kommer att attackera in och utplåna  militär utrustning som hotar civila. Vi kan slå till när som helst om ni fortsätter att äventyra ert folk. Om du har militär utrustning, t,ex. tankar, pansarfordon, artilleri, raketgevär, fartyg och flygplan som hotar civila, kommer du att attackeras av  NATO. Flytta dig bort från all den militära utrustning  för att visa att du inte är ett hot  för ditt folk. Nato vill inte döda dig, men om du fortsätter att handskas i med militär material av någon sak , kommer Nato att attackera dig

Be the first to comment on "NATO VILL INTE DÖDA ER"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.