KRIGET MOT VÅRA KONTANTER

cashless sweden_ cashless society_

Sverige går mot ett kontantlöst samhälle. Denna utveckling kan ske på grund av de privata bankernas inflytande.

Bankomaterna i Sverige blir färre, mängden kontanter (fysiska pengar) i Sverige minskar,  fler och fler butiker tar endast emot betalning med kreditkort, många svenska banker hanterar inte längre kontanter, det införs restriktioner hur mycket kontanter vi får ta ut.  Sverige går  mot ett kontantlöst samhälle. Den främsta anledningen till att Sverige går mot ett kontantlöst samhälle beror på de privata bankernas stora inflytande

Video nedan: Björn Eriksson leder kontantupproret som verkar för att behålla kontanterna i Sverige

PRIVATISERAD KONTANTHANTERING

Före år 2005 så var det Riksbanken som ansvarade för all kontanthantering i Sverige men detta ville Riksbanken ändra på.  Man ville att “marknaden skulle sköta kontanthanteringen själv”, man ville privatisera och avreglera kontanthanteringen i Sverige.  År 2005 så bestämde Riksbanken att  kontanthanteringen i Sverige skulle ske utav de privata bankerna.  De privata bankerna startade Bankernas Depåbyrå (BDB) och BDB tog över kontanthanteringen i Sverige. Bankernas Depåbyrå ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB samt Swedbank och Sparbankerna. I och med att BDB tog kontrollen över kontanthanteringen i Sverige så blev det BDB som bestämde regler och priser för tjänster. Det som BDB har gjort är att markant höja priserna för kontanthanteringen. I och med denna höjning så blir det väldigt dyrt för näringsidkare att handha kontanter och detta gör att butiksinnehavaren går över till kortbetalning uteslutande. Det finns givetvis även  företag och organisationer som inte alls har något emot kortbetalning och till och med skryter om att deras butiker är kontantfria.

En annan viktig faktor är att bankerna regelbundet besöker företag och organisationer  i syfte att få dem att överge kontanterna och istället fokusera på kortbetalning. Kortföretagen Visa och Mastercard (som ägs av bankerna) hjälper gärna till att sprida evangeliet om kortbetalning.

BANKOMAT AB

År 2010 så startade bankerna företaget Bankomat AB och därmed fick de kontrollen över Sveriges bankomater. Ganska snart så började antalet bankomater i Sverige att minska. Det som även minskade var antalet bankkontor. Det blev svårare att göra ärenden vad gäller kontanter och vi fick även “kontantfria” banker.

Bankerna inför mer och mer restriktioner vad gäller kontanter för oss bankkunder. Bland annat så får vi ta ut mindre och mindre belopp via bankomater och banker. Vi får inte ta ut valfria belopp. År 2011 så gjorde bankerna det olagligt att förvara kontanter i  bankfack.

Varje gång du använder ditt kreditkort så tar banken en uttagsavgift. Således tjänar bankerna ingenting när det sker kontantbetalning. Bankerna strävar även efter att få ta uttagsavgift när du tar ut pengar på bankomaten. Tar du ut kontanter med ditt kreditkort så tar banken en viss procent i uttagsavgift. Bankerna försökte införa uttagsavgift på Swish men misslyckades tack vare bankkundernas protester.

DET KONTANTLÖSA SAMHÄLLET

Får vi ett helt kontantlöst samhälle så kan bankerna höja priser och avgifter precis som de behagar. Vad vi tycker om deras regler kommer inte att spela någon roll eftersom alla betalningsalternativ har försvunnit. Vi kommer även att vara utlämnade till bankernas “moral”.  Bankerna kan nämligen stänga av bankkonton hos personer och grupper som har “fel värdegrund”. Detta har till exempel drabbat Nordiska Motståndsrörelsen. Ett kreditkortsföretag stoppade även  möjligheten att använda kortbetalning hos  en skräckfilmsförsäljare och denne gick omkull. Kortföretaget Visa har sett till att man kan inte använda deras kort för att betala till Wikileaks. Vem står på tur? Samtidigt är det heller ingen hemlighet att banker världen över vill att bankkunder ska ha inopererade RFID-chip i handen som kan användas som betalning.  I ett kontantlöst samhälle så får bankerna enormt stort inflytande över våra liv. Litar du på dem?

FRAKTIONELLA RESERVER

Och när vi ändå pratar om banker och kontanter, varför inte titta på hur de privata bankerna skapar pengar. De privata bankerna skapar pengar varje gång du tar ett lån. Bankerna tar INTE pengar från sina egna reserver utan de skapar krediten ur tomma intet ( de skapar siffror på en datorskärm – digital kredit). Metoden kallas fraktionella reserver. I korthet betyder det uttrycket att banken endast behöver en liten del (fraktion)  i reserv  för att kunna skapa pengar ur tomma intet. Om en bank till exempel har 1 000 kronor på sitt konto så kan banken skapa 10 000 kronor i krediter när någon ansöker om ett lån. I detta fall så tiofaldigade banken mängden krediter i samhället. Vad händer om låntagaren av dessa 10 000 kronor sätter in 5 000 av dessa krediter på sitt bankkonto? Då kan banken tiofaldiga även denna summa och skapa 50 000 kronor i krediter. (Ingen dålig affärsidé ). Som du ser så vilar metoden fraktionella reserver på iden att folk skuldsätter sig.  Riksbanken står för själva kontanterna i samhället – mynt och sedlar. Mängden kontanter i Sverige ligger runt 3 %, resten är skulder. I och med att bankerna skapar pengar ur tomma intet så förlorar pengarna sitt värde och vi får inflation och finanskriser.

En annan aspekt som kan nämnas när det gäller kriget mot kontanterna är EU. Har du varit in på en bank och ärendet gällde kontanthantering? Fick du svara på konstiga frågor? Anledningen till dessa frågor beror på EU:s penningtvättsdirektiv. EU vill motverka penningtvätt och terrorism och därför måste vi bankkunder bevisa att vi inte är terrorister. .

 Referenser:

Mycket av min text kommer från kontantupprorets vitbok som heter Korten på bordet:

http://www.kontantupproret.se/wp-content/uploads/2014/11/Korten.Pa%CC%8A.Bordet.print_.pdf

Enligt Aaron Russo så vill den globala bankeliten att vi ska inoperera RFID-chip i handen och använda det som betalningsmetod i det kontantlösa samhället:

Jmm: RFID-chipp som betalningsmetod

 

 

1 Comment on "KRIGET MOT VÅRA KONTANTER"

  1. Bevara kontanterna i Sverige!

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.