RÄTTSLIG SEGER GÄLLANDE KOSTTILLSKOTT I SVERIGE

Januari 2020

I november 2018 vann kosttillskottförsäljaren Greatlife en viktig seger över Nacka Kommun vad gäller doserna i vår kosttillskott.

GREATLIFE GROUP VS. NACKA KOMMUN

 I november  2018 avgjordes en tvist mellan kosttillskottförsäljaren Greatlife Group och Nacka Kommun. Bakgrunden var att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka Kommun yrkade på att Greatlife Group skulle få saluförbud och återkalla sina produkter eftersom Nacka Kommun ansåg att Greatlife saluförde för starka doser av vitamin D. Greatlifes D-vitamin ligger på 125 mikrogram och Nacka Kommun menade att EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet EFSA (European Food and Safety Agency) rekommenderade doser på 100 mikrogram när det gäller D-vitamin. Nacka kommun menade  att Greatlifes D-vitamin  kunde innebära “hälsorisker för konsumenterna” och att produkterna  inte var säkra enligt “de unionsrättsliga reglerna för livsmedel” (EU:s direktiv).

Greatlife överklagade detta beslut till länsstyrelsen som i sin tur avslog överklagandet.  Greatlife gick  vidare till förvaltningsrätten som även de tyckte att Nacka kommun hade gjort rätt. Förvaltningsrätten menade att Nacka kommuns beslut om saluförbud inte stod i strid med unionsrätten eller nationella bestämmelser och förvaltningsrätten menade även att det fanns fog för Nacka Kommuns påstående att kosttillskottet i fråga inte var ett “säkert livsmedel”.

“EN RISK FÖR MÄNNISKORS HÄLSA” – KAMMARRÄTTEN

Greatlife tog  ärendet vidare till kammarrätten. Kammarrätten avslog Greatlifes överklagande eftersom de ansåg att det aktuella kosttillskottet sannolikt kunde medföra en “risk för människors hälsa“. Kammarrätten ansåg att saluförbudet var en “proportionelig  åtgärd” och att ett återtagande av produkten på marknaden var högst legitim.

Greatlife tog  ärendet vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen och i november  2018 så klubbade Högsta Förvaltningsdomstolen i favör för Greatlife.  Förvaltningsdomstolen menade att Greatlife inte hade gjort något fel eftersom EU inte har fastställt några gränsvärden för vitaminer. Det enda som EFSA har  är rekommendationer och det finns inga bindande gränsvärden från EU. Fram till dess att EU-kommissionen har fastställt maximi-och minimivärden för hälsokost så får medlemsstaterna ha nationella bestämmelser om gränsvärden i kosttillskott. Eftersom det saknas regler om maximivärden så finns det inget stöd i EU:s kosttillskottdirektiv att ingripa mot Greatlifes saluföring av kosttillskott.

HARMONISERING AV REGLER FÖR KOSTTILLSKOTT INOM EU

Högsta Förvaltningsdomstolen deklarerar även i domen att EU:s kosttillskottdirektiv syftar  till att nå en fullständig harmonisering av reglerna inom unionen i fråga om användningen av vitaminer och mineraler. Reglerna gällande EU:s kosttillskottdirektiv  har införlivats i svensk lag genom Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9). Förvaltningsdomstolen hänvisar även till EU:s förordning (EG) nr 882/2004 (kontrollförordningen) gällande regler för offentlig kontroll av livsmedel.

LIVSMEDELSVERKET VILL REGLERA KOSTTILLSKOTT

Dagens Nyheter skriver i januari 2019 att Livsmedelsverket håller på att ta fram nya riktlinjer gällande halterna i kosttillskotten i Sverige, detta på uppdrag av regeringen Löfven.  DN skriver  vidare att Sveriges kommuner har hittintills kunnat stoppa försäljning av kosttillskott som överstiger de gränser som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har tagit fram. Astrid Walles-Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket, säger att med en ny lagstiftning på plats så kan kommunerna återigen reglera försäljningen av kosttillskott. Reglerna väntas bli färdiga år 2020.

läkemedelsverket_livsmedeksverketkosttillskott_hälsokost_EU

Kommer hälsokost att kriminaliseras?

 

 

 

Relaterat.

EU förbjuder hälsopåståenden: 

jmm.nu EU och icke-godkända hälsopåståenden.

 EU:s kosttillskottdirektiv: 

jmm.nu EU kosttillskottdirektivet

Codex Alimentarius: 

jmm.nu codex alimentarius

 

Februari 2019

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

Be the first to comment on "RÄTTSLIG SEGER GÄLLANDE KOSTTILLSKOTT I SVERIGE"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.