STÅ UPP FÖR KONTANTERNA

gratis

November 2018

Framtiden för Sveriges kontanter är nu ute på remiss. Se till att göra din röst hörd om du vill bevara kontanterna i Sverige.

TRYGGAD TILLGÅNG TILL KONTANTER

På grund av att Sverige åker rutschbana mot ett kontantlöst samhälle och på grund av medborgares protester gentemot detta så beslöt regeringen år 2016 att sätta ihop en kommitté för att göra en översyn av situationen. Gruppen fick namnet ‘Riksbankskommittén’ och utredningen heter “Tryggad tillgång till kontanter” (SOU 2018:42).

Riksbankskommittén lämnade över sitt delbetänkande i juni 2018. I korthet kan man säga att Riksbankskommitténs betänkande sade att a) kontanter behövs i Sverige b) Riksbanken bör ansvara för själva grossistledet vad gäller kontanthantering  c) de privata bankerna ska se till att det finns kontanter tillgängligt och d) sanktioner ska införas om bankerna inte fullföljer detta.

kontanter banker_björn eriksson_frågor banken_kontantupproret

Björn Eriksson leder kontantupproret.

Delbetänkandet förslag var att bankerna ska inte sätta krokben när bankkunder vill sätta in kontanter på sin bank. Riksbankskommittén menar att det i första hand är de privata bankerna som ska se till att grundläggande betalningsmöjligheter ska finnas. Till exempel genom att se till att det finns tillräckligt med insättnings- och uttagsautomater och att det finns kontanter. Riksbankskommittén vill att det i lag tydliggörs att Riksbanken har ansvar för att ge ut sedlar och mynt och att Riksbanken har hand om själva grossistledet för kontanter (depåverksamhet, transporter, uppräkningsverksamhet med mera). Riksbankskommittén delbetänkande vill även att PTS (Post- och telestyrelsen) ska förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster.

Björn Eriksson som leder kontantupproret tycker att Riksbankskommitténs delbetänkande är positivt och han hoppas nu på en positiv respons från remissinstanserna och sedan en lagändring.

REMISS

Delbetänkandet är nu ute på remiss.

Faktum är att du som medborgare kan lämna ett eget remissvar. Vill du lämna ett remissvar i detta ärende skicka ditt remissvar till: fi.remissvar[at]regeringskansliet.se.

Ange Diarienummer: Fi2018/02359/B och skriv ditt namn på ämnesraden på e-postmeddelandet.

Skicka i Word-format. 

Relaterat:

Riksdagen om Riksbankskommitténs delbetänkande “En tryggad tillgång till kontanter”:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/tryggad-tillgang-till-kontanter_H6B342/html#page_13

Björn Eriksson om Riksbankskommitténs förslag:

Svd: Björn Eriksson om delbetänkandet

 

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

[wpedon id=”30178″]

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

* indicates required

 

1 Comment on "STÅ UPP FÖR KONTANTERNA"

  1. Hjälp oss gärna sprida
    Fredag den 7 maj, släpper Onestro nya singeln “Ca$h i$ King”. Hjälp till att stödja oss så mycket ni kan, genom att registrera er och följa oss på alla plattformar, och att ni spelar låten så mycket ni bara kan. Sprid gärna och dela till era vänner så att budskapet når ut, för – Ca$h i$ King !!!Video premiär vid midnatt: https://youtu.be/6XTLaAAH-uc► SUBSCRIBE: https://www.youtube.com/channel/UCaF3l_TafY2TADS5n98myog Stream: https://open.spotify.com/artist/580PoKg6IjZeYbKHwwv0g4►Följ ONESTROINSTAGRAM: https://www.instagram.com/onestroofficial/SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/580PoKg6IjZeYbKHwwv0g4FACEBOOK: https://www.facebook.com/onestroofficialVIDEON CASH IS KINGhttps://www.youtube.com/watch?v=6XTLaAAH-uc

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.