HEARING OM KONTANTSITUATIONEN I SVERIGE

valuta kronor sverige kontanter
free

Februari 2019

Den 30/1 – 2019 var det en hearing  i Sveriges riksdag med titeln “konsekvenser av ett kontantlöst Sverige”. Medverkande var Björn Eriksson kontantupproret, Christina Tallberg PRO, Eva Eriksson förbundsordförande SPF Seniorerna, Sinan Akdag  Sveriges Konsumenter samt riksdagsledamöterna Peter Persson (S), Lotta Finstorp (M) och Per Åsling (C).

Per Åsling Centerpartiet  började mötet med att konstatera att riksdagen har beslutat att alla medborgare ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser och detta inkluderar kontantuttag, betalningsförmedling och möjlighet att disponera sina dagskassor. Lagstiftaren är tydlig på detta område men Åsling menar att systemet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Kontanta betalningar används allt mindre i Sverige och  de privata bankerna har starkt bidragit till denna utveckling genom att de har dragit in bankkontor som hanterar kontanter.

Video ovan: Per Åsling centerpartiet inleder hearingen om Sverige och dess kontanter. Åsling säger att riksbanksutredningen konstaterar att den utveckling vi nu ser i Sverige där kontanterna försvinner inte bara måste stoppas utan även vändas.

RIKSBANKSKOMMITTÉNS UTREDNING GÄLLANDE KONTANTER I SVERIGE

Åsling fortsätter och säger att år 2017 tillsatte regeringen Löfven en kommitté som fick namnet riksbankskommitténs. Kommitténs  uppgift bland annat var att titta på kontanthanteringen i Sverige (SOU 2018:42 – tryggad tillgång till kontanter).   Riksbankskommittén lämnade ett delbetänkande 2018 där de håller med riksdagens tidigare beslut att alla medborgare ska ha tillgång till grundläggande betaltjänser till rimliga priser. Riksbankskommittén menar även att bankerna inte kan avsäga sig ansvaret att hantera en viss form av betalningsmedel så länge det finns ett behov. Riksbankskommittén sade att den utveckling som sker nu i Sverige gällande brist på kontanter inte bara bör stoppas utan måste  vända. Riksbankskommittén föreslår därför att vissa bankaktiebolag samt filialer till utländska kreditinstitut ska vara skyldig att tillhandahålla kontantuttag och dagskassehantering i sådan utsträckning att det finns en rimlig tillgång i hela Sverige .

Riksbankskommitténs delbetänkande säger vidare att det inte finns någon myndighet som har ett tydligt övergripande ansvar för kontroll av kontanthanteringen i Sverige och att Riksbanken bör ges ett övergripande ansvar för kontanthanteringen i Sverige. 

Per Åsling avslutar sitt anförande med att säga att det nu krävs handling och att regeringen kommer med förslag som bygger på riksbankskommitténs delbetänkande.

 

RÄTTEN ATT VÄLJA BETALNINGSMEDEL

Nästa talare var Christina Tallberg som är ordförande för PRO (Pensionärernas Riksorganisation). Tallberg menar att Sverige går med en rasande takt mot ett kontantlöst samhälle, att vi är snabbast i hela världen.  PRO  är inte negativa mot teknikutveckling men denna utveckling får  inte innebära att stora grupper utestängs eller att man försvårar att använda kontanter eller att det blir för dyrt för att använda sig av den nya tekniken, speciellt nu när många pensionärer har låg pension. Det finns  cirka en miljon svenskar som står utanför när det gäller den tekniska utvecklingen och många av dessa är de äldre. Men det handlar också om  integritet för när man betalar med kort så registreras allt man gör.

När det gäller kontanthantering i föreningslivet så blir föreningar stoppade att sätta in kontanter på sina egna bankkonton. Tallberg får telefonsamtal och mail från folk som är oroliga över att man inte får använda sina kontanter. Många restauranger och barer har slutat att ta emot kontanter,  Ikea och Åhlens i Gävle har en försökssperiod om inte ta emot kontanter, badhuset i Oxelösund skulle sluta den 1:a februari 2019 att ta emot kontantbetalning. Detta är tydligen det elfte badhuset i landet som slutar med kontanthantering. Det kommer fler och fler ställen som försvårar för att använda kontanter. Tallberg nämner att i juni 2016 så hade de en namninsamling gällande att få använda kontanter som betalningsmedel och man fick ihop 140 000 namnunderskrifter. Dessa underskrfiter överlämnades till finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

 Tallberg säger att PRO har stora förväntningar att Per Bolund snarast lägger in en proposition om kontanthantering. 

christina tallberg pro_eu penningtvättdirektiv_pensionärer och kontanter

Christina Tallberg PRO nämner att de hade en namninsamling gällande att få betala med kontanter i butiker och de fick ihop 140 000 namnunderskrifter.

 

ÅR 2005 BLEV KONTANTHANTERINGEN PRIVATISERAD

Nästa person upp på scen var Kontantupprorets Björn Eriksson.

Eriksson säger att han har gjort närmare 70 intervjuer av utländsk media och de flesta av dessa medier undrar vad i hela friden Sverige håller på med? Frågan om kontantbetalning har prövats i högsta förvaltningsdomstolen i Sverige som fastslog att den offentliga sektorn måste ta emot kontanter som betalningsmedel eftersom kontanter är ett legalt betalningsmedel. Om offentlig sektor vägrar ta emot kontanter så ska man ta dem till domstol anser Eriksson.  Däremot så saknas det lagstiftning för privat sektor. Det finns dock ingenting som hindrar att man lagstiftar om att butiker ska tvingas till att ta emot kontanter, det enda som saknas just nu är ett beslut i riksdagen.

År 2005 tog man  beslutet i riksdagen att låta privata banker sköta kontanthanteringen i Sverige, förut var det Riksbanken som skötte detta.  Efter detta började de privata bankerna  nedmontering av kontanthanteringen i Sverige.  Bankerna i sin tur säger att det är svårt att lagstifta om kontanthantering, de vill att vi ska vänta, de försöker förhala lagstiftning.  Riksbanksutredningen säger  att om bankerna vägrar följa direktiv så ska de få böta och det är inte små summor det handlar om.  Kommer man på Ikea och inte får betala med kontanter i kassan så kanske man bara ska gå därifrån. Björn Eriksson menar även att nästa steg för bankerna är att ta avgift för Swish-betalningar, de misslyckades första gången. Eriksson tycker  att iden om e-krona inte är en alltför dålig ide och Eriksson är glad över riksbanksutredningen och menar att vi nu måste se till att det blir beslut i denna fråga.

Man talade även mycket om hur kortbedrägerierna har ökat när kontanterna minskar samt vad som händer om systemen släcks ned.

Video ovan: utdrag från hearingen med Björn Eriksson.

 

DANMARK TVINGAR HANDELN ATT ACCEPTERA KONTANTER SOM BETALNING

Nästa talare var Sinan Akdag från föreningen Sveriges konsumenter samt Eva Eriksson från SPF Seniorerna.

Sinan Akdag pratade om att digitala betalningar lämnar ett spår efter sig och att det således blir lätt att få reda på känsliga uppgifter om en persons liv: man kan lista ut hälsotillstånd, politisk tillhörighet, religiös övertygelse, sexuell läggning samt en massa andra känsliga detaljer.  Butiker kan sälja denna typ av data om de får konsumenterns samtycke. När man installerar appar så får man ofta godkänna ett så kallat integritetsavtal och det godkännandet kan innebära att företaget bakom appen säljer iväg din information. När det gäller att stora företag som till exempel Ikea håller på att sluta med kontanter så tycker Adkag att dessa stora företag har ett ansvar att se till att deras kunder kan handla hos dem på ett integritetssäkert sätt. Ur en krissynpunkt så är det ett måste att vi har kvar kontanterna och Akdag menar att det bästa är om vi behåller båda betalsystemen. Akdag säger att föreningen Sveriges konsumenter är positiva till e-kronan.

Jan Bertoft Sveriges Konsumenter:

Nu för tiden har butiker till och med skyltar där det står “för din skull har vi tagit bort kontanter” ungefär som om det vore en service? I Danmark har politikerna tvingat handeln att ta emot kontanter som betalning.   Riksbanken eller samhället behöver ta tillbaks en del av ansvaret gällande kontanter eftersom just nu styrs kontanthanteringen av Bankomat AB som är ett företag ägt av de privata bankerna.  Bankomat AB gör att det blir dyrare och dyrare för handeln att handla med kontanter. År 2005 så släppte Riksbanken kontanthanteringen i Sverige och överlåt detta åt de privata bankerna och detta ansvar är något som Riksbanken behöver återta.

Eva Eriksson menar att det viktigaste i frågan om betalning är att man ska kunna välja fritt. Vill man  betala med kort så varför inte men om jag vill betala med kontanter så ska jag kunna göra det. Men nu för tiden kan man inte välja hur man kan betala, man har tagit ifrån en rätten att välja hur man vill betala.

Eriksson vill att man lägger fram Riksbankskommittens förslag som en proposition så att beslut kan tas i riksdagen.

kontantfritt_sverige_banker

Bild ovan: Jan Bertoft från Sveriges Konsumenter påpekar att i Danmark så har deras regering tvingat handeln att acceptera kontant betalning. Bertoft tycker även att kontanthanteringen bör återinföras under statligt ansvar eftersom konsekvenserna av en privatiserad kontanthantering inte är positivt för Sverige.

EN PROPOSITION GÄLLANDE KONTANTHANTERING I SVERIGE

Efter detta steg Peter Persson socialdemokraterna, Lotta Finstorp moderaterna och Per Åsling centerpartiet upp på scen.

Peter Persson säger att nu för tiden har politiken  dragit sig undan kontantfrågan och bankerna har gjort som de velat. Bankerna har bland annat  murat igen bankomater, de har vägrat idrottsföreningar och pensionärsföreningar att få sätta in kontanter på sina egna konton.  Nu för tiden är man tvingad att ha bank-id för att sätta in pengar på Konsum i syfte att bevisa att det inte var rånpengar man  satte in (EU:s penningstvättsdirektiv). Det enda som bankerna är till för är att tjäna pengar på krediter, inte för att serva oss människor. Persson menar att Sverige har haft decennier av marknadsliberalism som har skadat flera områden och just nu går bankerna till attack eftersom de inte vill ha någon reglering gällande kontanthantering.  Peter Persson sade att han har motionerat ett flertal gånger om kontanthantering i Sverige och att det är oerhört viktigt att politiken återtar terräng, man bör inte låta räven vakta hönshuset.

Persson vill att man lagstiftar om kontanthantering både mot banker och butiker och Persson vill att regeringen skriver en proposition på Riksbankskommiténs delbetänkande.

Video ovan: Peter Persson socialdemokraterna ger svar på tal gällande kontanthanteringen i Sverige. Man bör inte låta räven (bankerna) vakta hönshuset.

Lotta Finstorp moderaterna  Finstorp menar att just nu är det bankerna och handeln som bestämmer gällande kontanter. Kassören i PRO Sparreholm berättade att när hon ska sätta in kontanter på banken efter kaffeservering eller en syauktion så får hon många frågor var pengarna kommer ifrån, hur många som har varit med och betalat in och så vidare (EU:s penningtvästtsdirektiv).  Ska man bojkotta butiker som inte tar emot kontanter? Men vad händer då om man bor på en ort där alla butiker slutar ta emot kontanter?   Skulle inte handeln ändra sig gällande att ta emot kontanter som betalning så är lagstiftning den sista utvägen och Finstorp menar att kontantfrågan är något som borde beröra alla. Finstorp tycker att Riksbankskommittens delbetänkande är bra och vill att regeringen agerar och lägger fram en proposition så att man har en grund att arbeta på.

 

Per Bolund_kontantfritt sverige_kontantupproret

Kontakta Per Bolund och kräv en proposition som kräver att butiker och banker ska acceptera kontanter som betalning. Endast regeringen kan lämna in en proposition. Bollen är alltså just nu hos regeringen Löfven. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

 

MIN KOMMENTAR

Björn Eriksson på Kontantupproret skriver bland annat att efter det att bankerna tog över kontanthanteringen i Sverige så har de chockhöjt priserna för att hantera kontanter.  De privata bankerna åker  runt till företag och uppmuntrar dem att slopa kontantbetalning och använda kort. Företrädare för banker kan ibland säga att det är billigare för företag att slopa kontantbetalning och istället använda kort eftersom det inte är så många kunder som använder kontanter. Det är  bankerna som har gjort det dyrt att handskas med kontanter. 

Låt oss heller inte glömma bort att EU:s regelverk kan stoppa Sverige från att lagstifta om kontanter. Följande står på regeringens hemsida gällande utredningen om kontanter i Sverige:

“Kommittén ska bedöma om de förslag och författningsändringar som föreslås är förenliga med vad som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen med beaktande av att Sverige inte har euron som valuta”. 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Relaterat:

Kontantupprorets hemsida:

http://www.kontantupproret.se/

Tycker du det är jobbigt att bli behandlad som en kriminell när du vill handla med kontanter på banken? Tacka EU:s penningtvättsdirektiv för detta. Det är även EU:s penningtvättsdirektiv som tvingar dig att legimitera dig med bank-id på vissa tjänster gällande kontanter:

jmm: eu:s penningtvättsdirektiv

Riksbankskommitténs utredning som ska presenteras i sin helhet i maj 2019:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/06/sou-201842/

Stämmer det att den privata bankindustrin styr denna planet? Se nedanstående dokumentär om den privatägda Federal Reserve Bank och avgör själv:

 

1 Comment on "HEARING OM KONTANTSITUATIONEN I SVERIGE"

  1. forskarna räknar med att sverige blir kontantlöst 2023

    https://computersweden.idg.se/2.2683/1.690197/kontanter-slut-datum

Leave a Reply to K Cancel reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.