KONSTITUTIONENS FÖRDÄRV

 Detta är skrivet av L.Ron Hubbard – Scientologins grundare.

 Att en grupp engagerar sig fullt ut och medvetet åt att fördärva konstitutionen och de rättigheter och friheter den garanterar är inte lika uppseendeväckande som att samma grupp också har accepterats som den dominerande kraften bakom många politiker.

Nationella grupper för mental hälsa i olika länder är alla medlemmar i Världsförbundet för psykisk hälsovård (World Federation of Mental Health, WFMH). Den tidigare ordföranden i WMFH, kommunisten Brock Chrisholm, alla ämbetsmän i gruppen och dess ‘nationella’ medlemmar erkänner ogenerat att de har som främsta mål att utplåna sitt lands konstitution.

I USA är det en kriminell handling att förespråka att konstitutionen skall tillintetgöras. Men många samvetslösa politiker på delstatlig och federal nivå inte bara blundar för det, utan ser dessutom mellan fingrarna i fråga om de illegala gripanden, tortyr och mord dessa grupper utför på medborgare.

Hitler sade en gång att hans främsta vapen var det ‘ofattbara’. Ingen skulle tro vad som faktiskt gjordes av sabotörsstyrkorna i tredje riket därför att deras planer var så otroliga.

Dessa psykiatriska frontgrupper har ett högst gediget program för västvärldens fördärv:

1. Konstitutionens fördärv.
2. Utplåningen av gränser.
3. Lätt att gripa vem som helst.
4. ‘Rätten’ att tortera eller döda.
5. Utplåningen av alla kyrkor.
6. Den sexuella moralens fördärv.
7. Framtiden berövas sina ledare genom skapandet av drogberoende i skolorna.

 L. Ron Hubbard

Artikel 9 juni 1969, Konstitutionens fördärv

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.