Kommun drar in busskort för gymnasieelever men beviljar för nyanlända – Samtiden

Järfälla kommun drog i höstas in gymnasieelevernas månadskort i kollektivtrafiken, men vill nu ge gratis månadskort till nyanlända. Beslutet är överklagat till domstol av Sverigedemokraterna. I höstas beslutade Allianspartierna att ta bort medel för SL-kort till gymnasieeleverna från kommunens budget. Samtidigt beslutade dock alla partier, utom SD, att SL-kort alternativt skolskjuts ska erbjudas till nyanlända elever. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. ”Vi finner det märkligt att

Source: Kommun drar in busskort för gymnasieelever men beviljar för nyanlända – Samtiden

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.