KOMMER SOSSARNA ATT UPPHÄVA ÄGANDERÄTTEN?

Skyldighet att utan ersättning upplåta eller avstå mark eller annat utrymme 3§ Den som äger mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats är skyldig att utan ersättning upp- låta marken eller utrymmet till huvudmannen för den allmänna platsen, om någon annan än kommunen ska vara huvudman för platsen, marken eller utrymmet be- hövs för en ändamålsenlig användning av området, och länsstyrelsen innan planen antogs har beslutat att marken

Source: Centerpartiet och Liberalerna har redan kapitulerat inför kommunistiska krav – Ledarsidorna.se

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.