19/05/2024

3 thoughts on “KOMMER MARINE LE PEN ATT VINNA?

    1. EU påverkar mig negativt i första hand för att EU centraliserar makten till Bryssel. Vi kommer att bli tvungna att lyda allt som Bryssel beslutar utan att kunna göra något åt besluten.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.