KOMMER ISLAND FÖRSTATLIGA BANKVÄSENDET?

27/8-2016
Kommer Island att se till att det blir dess Centralbank som får auktoritet att skapa landets pengar istället för kommersiella banker?

I detta nu så håller Island på att jobba med en utredning vars resultat kan bli att auktoriteten att skapa pengar går till Islands centralbank istället för de kommersiella bankerna. Anledningen till varför Island överväger detta är pga. de ekonomiska kriser som landet har erfarit. Varje gång Island har genomgått en ekonomisk kris så har det berott på att de kommersiella bankerna har lånat ut för frikostigt med pengar och således gjort att folk och företag inte har kunnat betala tillbaks sina skulder.

 

Referenser

Positive money: Iceland monetary reform

The Telegraph: Iceland banking system

 

 

Be the first to comment on "KOMMER ISLAND FÖRSTATLIGA BANKVÄSENDET?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.