Komma igång med Python programmering #1

Januar 2018

Har du tänkt lära dig programmera i Python? Här är några inledande steg som kanske kan vara till hjälp. Själv använder jag Windows som operativsystem.

Jag gick till

https://www.python.org/downloads/release/python-364/

Och laddade ned senaste Python-versionen. Jag valde:

Windows X86-64 executable installer (for amd64/EM…..)

När programet  var nedladdat och installerat gick jag till Windowsmenyn och  hittade IDLE Python och startade programmet. IDLE  står för Integrated Development and Learning Environment och är helt enkelt ett program som man använder för att skriva Python-kod med (en utvecklilngsmiljö, kallas det även).

När IDLE startas så får du upp ett fönster som kallas för shell (skal). I shell ser du symbolen >>> vilket kallas för prompten (prompt).  Det betyder att Python är redo att ta emot ditt kommando.

Låt oss göra några övningar i shell.

1. Skriv kod som gör att shell visar orden “hello world”.

 

Svar:

>>>print(‘hello world’)

tryck enter.

= hello world.

Svaret du fick (hello world) när du körde koden kallas för kodens output. Att köra kod kallas för att exekvera kod. Hela kodstycket du gjorde kallas för printsats. Print = skriva ut. Du ville ha något utskrivet (få en output), då kallas kodstycket för en printsats. En sats (eng:statement) kan sägas vara ett kommando som du ger datorn. Engelska: print-statement.

2. Gör en egen printsats med valfri output och exekvera den. Gör detta några gånger tills det känns ok.

3. Använd shell och utför multiplikationen 5 gånger 5.

 

Svar:

>>> 5 * 5

tryck enter.

= 25.

4. Gör egna valfria multiplikationer tills du känner att du kan detta.

5. Gör adderingen 500 plus 100.

 

Svar:

>>> 500 + 100

tryck enter

= 600

6. Gör egna valfria adderingar

7. Subtrahera 500 från 1000.

 

Svar:

>>> 500 – 1000 (använd bindstreck)

tryck enter

= 500.

8. Gör egna valfria subtraktioner.

 

9. Gör divisionen 100 delat med 2.

 

Svar:

>>> 100/2

Tryck enter

= 50

9.5. Gör egna valfria divisioner tills du kan det.

10. Gör operationen 30 gånger 20 adderat med 5.

 

Svar:

>>> 30 * 20 – 5

Tryck enter.

= 605.

11. Skriv en variabel som heter “Olle” och har värdet 100.

 

Svar

>>> Olle = 100

12. Print ut variablen Olle.

Svar

>> print(Olle)

Enter

= 100

En variabel är helt enkelt ett namn som någon form av information som värde.

To be continued…

 

Be the first to comment on "Komma igång med Python programmering #1"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.