KLIMATMÖTE I GLASGOW – HAR VI SOM VANLIGT 10 ÅR PÅ OSS INNAN JORDEN GÅR UNDER?

Oktober  2021

Den 1-12 november 2021 går Förenta Nationernas klimatkonferens  i Glasgow Storbritannien av stapeln.  Jag gissar att vi, i sedvanlig ordning, kommer att få höra att planeten  har 10 år på sig innan den går under. 

   Konferensen kallas COP 26 (Conference of the Parties) (2) och Sveriges egen rockstjärna, Greta Thunberg, kommer att vara där. Greta kommer uppmana världen att “lyssna till vetenskapen” (dock endast den vetenskap som passar etablissemanget). Vi kommer med stor sannolikhet höra Antonio Gueterres häva ur sig felaktigheter om klimatet, felaktigheter som bland annat Lars Bern från Swebb-TV har debunkat.

greta thunberg_klimatmöte glasgow_sverige_

KRIGET MOT BILISMEN

   På detta möte kommer man att pressa medlemsländerna att utvidga sina klimatarbeten ytterligare eftersom det inte anses vara tillräckligt vad som görs nu. Detta kommer att påverka gemene man, ett exempel är det krig som nu förs mot bilismen i Sverige av våra politiker. Bränslespriser skenar, bränsleskatter höjs, fordonsskatten höjs, man inför bonus-malus, parkeringsplatserna vid nybyggnation blir få om några, gator stängs av, hastigheter sänks och så vidare. Allt detta görs för klimatomställningens skull. Politikernas syfte är att så många som möjligt ska gå, cykla eller åka kollektivt, man vill att så få som möjligt ska äga bil.  Detta kan man bland annat läsa i Stockholms stads budgetförslag för år 2022- 2024 som helt och hållet baseras på Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling (5).


Video ovan: Lars Bern från Swebb-tv debunkar klimatalarmisternas rapporter.  

klimatkonferens glasgow 2021_greta thunberg_klimatförändringarna_sverige

Bild ovan: klimatgurun Al Gore. Det verkar som om vi alltid 10 år på oss innan klimatkatastrofen är ett faktum. 

EU OCH HÖGA ELPRISER I SVERIGE

   En annan sak som man kommer att prata om på mötet är de skenande elpriserna i Europa, priser som är relaterade till EU:s klimatpolitik. Ungerns Viktor Orban kritiserar EU:s klimatpolitik och menar att EU:s klimatpolitik leder till höjda elpriser för hushållen (3).  Orban säger att EU vill inkludera vägtrafik och bostäder i handeln med utsläppsrätter, vilket kommer att höja avgifterna ytterligare för hushållen. Sveriges EU-minister (sossen Hans Dahlgren) oroar sig istället för att EU ska minska sina klimatambitioner tack vare Orbans kritik.

   Regeringen Löfven har kopplat upp Sveriges stamnät till övriga Europa till det som kallas Energiunionen (utan debatt om vad detta innebär). Regeringen Löfven vill även installera havsbaserad vindkraft längs hela Sveriges kust. Detta förstör inte bara livskvaliten för de närboende utan innebär även en kraftig höjning av elpriserna i Sverige.  

glasgow_klimat_greta thunberg_per bolund_world economic forum

Bild ovan: låt oss inte glömma bort dubbelmoralen i och med att världsledarna själva tar flyget till mötet i Glasgow( Per Bolund inkluderad). Varför kan inte världsledanra gå, cykla eller åka kollektivt såsom de själva förespråkar? Därför att de regler som de propsar på oss andra inte gäller dem själva. 

AGENDA 2030 OCH HÅLLBAR UTVECKLING

   Klimatmötet i Glasgow baseras på United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), det vill säga FN:s klimatkonvention som undertecknades av Sverige i Rio de Janeiro år 1992 (globalisten Carl Bildt representerade Sverige). Man bestämde då att “hållbar utveckling” skulle uppnås för alla jordens folk (utan att fråga dem först) och man deklarerade även ledorden “ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet”Vid detta möte skrev  Sverige under det som kallas Agenda 21  (numera Agenda 2030 och hållbar utveckling) (1). I och med  undertecknandet av Agenda 21 gick regeringar världen över med på att vår livsstil att konsumera och producera måste bli mer “hållbar“.

per bolund_klimatkonferens_agenda 2030_sverige glasgow

Per Bolund åker till Glasgow som representant för Sverige (4). What could possibly go wrong? Regeringen Löfven vill utöka Sveriges klimatbistånd till 15 miljarder per år. Dessa pengar kunde ha använts i Sverige istället. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Video ovan: Klimatkonferensen i Rio de Janeiro år 1992 då Sverige skrev under Agenda 21 och hållbar utveckling.  

KONTROLLEN AV NATURTILLGÅNGAR

   En beståndsdel i denna klimat-och miljöagenda verkar vara att kontrollera planetens naturtillgångar genom att hänvisa till  “den biologiska mångfalden” eller “klimatförändringarna”.  Faktum är att detta sker just nu i Sverige med inrättandet av naturreservat, biotopsområden och Natura 2000-områden.  Ett  scenario är att industrier  och verksamheter får lägga sin ned verksamhet  eftersom klimat-och miljöpolitiken kommer att hindra all verksamhet i området i fråga.  Cementa i Slite på Gotland är ett exempel på detta där miljökrav och ett Natura 2000-område sätter käppar i hjulet för verksamheten. Miljöpartiet jublar av glädje när de monterar ned Sverige bit för bit.

 

TERMINOLOGI

Klimataktivisterna säger att om man känner till klimatkrisen,  och inte agerar,  så är man en responsförnekare 🙂

Tror man inte på jordens undergång, på grund av för mycket koldioxid i atmosfären, så är man en klimatförnekare.

Om man inte sällar sig till klimatreligionen så är man en kättare

 

REFERENSER

  1. http://www.hu2.se/hu2old/agenda21/innehall.htm (agenda 21 svensk text)
  2. https://ukcop26.org/ 
  3. https://www.expressen.se/nyheter/storbrak-om-rusande-elpriset-infor-toppmotet/  
  4. https://jmm.nu/stockholms-stads-budget-2022-2024/

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. https://jmm.nu/donera-donate/ .Be the first to comment on "KLIMATMÖTE I GLASGOW – HAR VI SOM VANLIGT 10 ÅR PÅ OSS INNAN JORDEN GÅR UNDER?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.