PETER STILBS OM KLIMATALARMISMEN

klimatförändringar_global uppvärmning_

Januari 2018

 

I nedanstående intervju från 2017 så intervjuas professor emeritus Peter Stilbs av Swebbtv angående det påstådda klimathotet.  Har vi ett klimathot eller handlar agendan om något annat? Finns det tvivelaktigtheter gällande forskningen bakom klimathotet?

peter stilbs_klimat_miljö_swebbtv

Peter Stilbs intervjuas av Mikael Wilgert från Swebbtv.

INGA KLIMATHOTSSKEPTIKER VÄLKOMNA I MASSMEDIA

I denna intervju så nämner Stilbs att det inte förekommer några debatter i mainstream media om det finns ett klimathot eller inte. Kritiska röster hörs inte längre i media utan endast alarmister. När Stilbs var professer på KTH i Stockholm så hade de ett seminarium år 2006 om klimathotet var äkta eller inte. Många klimatalarmister blev upprörda över att de ens kunde ifrågasätta konsensus gällande klimatet. Stilbs nämner även att efter 2009 så är det mer eller mindre stopp för alla klimathotsskeptiker att synas i media.

I denna intervju ser vi att det är FN (Förenta Nationerna) som pushar agendan för klimathotet. I svenska skolor så indoktrineras  ungarna tidigt om klimatförändringar/global uppvärmning. Både Peter Stilbs och Lars Bern är av den åsikten att klimathotet är starkt överdrivet och att det egentligen handlar om en politisk och ekonomisk agenda.

 

Video ovan: Peter Stilbs intervjuas av Swebbtv om det så kallade klimathotet. 

VINKLAD KLIMATFORSKNING

Peter Stilbs blev en  “klimathotsskeptiker” runt år 2003 när Naturvårdsverket kom med alarmerande rapporter om att snön skulle försvinna. Stilbs skickade in en debattartikel till SvD och det blev lite livat pga. hans åsikter. Idag är det dock mer eller mindre omöjligt för en klimathotsskeptiker att få utrymme i mainstream media. Stilbs säger att det är många kollegor som håller med honom men som inte vågar säga detta officiellt eftersom de kan förlora sitt jobb etc. Stilbs nämner också det faktum att de forskarlag som gör forskning om klimatet har större chans att få anslag av staten. Det finns mycket forskningspengar att hämna inom “klimatsvängen“.  Stilbs säger att forskargrupper som inte direkt arbetar med klimatfrågor kan få forskningsanslag om de på något sätt berör klimatfrågan från deras perspektiv. Ett exempel är en forskargrupp som sysslar med fåglar i Arktis som lyckades få anslag eftersom de anpassade sin forskning till klimatfrågan. 

När det gäller höjningar av havsnivån så säger Stilbs att om all is på jorden smälter  så är det en process som kan ta 10 000 år.  När man  hör larmrapporter om Grönlandsisen så pratar man om att gigaton av is har försvunnit men jämför man dessa gigaton med hela ismassan på  Grönland så rör det sig om cirka en promille av hela massan. Sedan har man blåst upp det hela. Så fort is smälter i Arktis så är det larmrapporter i massmedia men när isen sedan kommer tillbaks till Arktis så är det tyst från media.

SMHI OCH FELAKTIGA KLIMATDATA

SMHI har statistik gällande stigande havsnivåer utanför Kalmar men Stilbs tror inte på dessa data. SMHI menar att vi kommer få en meters höjning innan seklets slut men den iden köper inte Stilbs. Havsnivåns höjning per sekel är cirka 2-3 decimeter. Vissa tror t.o,m. att Skåne och  Falsterbo ska dränkas men det stämmer givetvis inte. I Sverige är det lite tvärtom  eftersom landet höjs så det handlar snarare om torrläggning. Klimatalarmister menar att jordens öknar breder ut sig men enligt Stilbs så är den faktiska situationen den rakt motsatta. Tack vare att koldioxidhalten ökar i atmosfären så växer växterna bättre och öknarna krymper. Eftersom växterna får i sig mer koldioxid så behöver de mindre vatten.

Programmet Rapport visade upp översvämningar i Köpenhamn och de associerade detta med klimatförändringarna men Stilbs menar att den översvämningen beror på dålig byggda avloppssystem som hade dämt upp det hela. Rapport visade även att det hade snöat i Sahara och menade att detta var associerat med klimatförändringarna men Stilbs säger att det inte är första gången det snöar i Sahara. När det gäller tyfoner och orkaner så har det blivit mindre av den varan. Stilbs menar att vad som än sägs så har man ännu inte påvisat koldioxidens påverkan på den globala uppvärmningen. Ännu mindre har man kunnat bevisa följdverkningar såsom vind och blåst. Lennart Bengtsson är en av Sveriges ledande klimatforskare. Han säger att vi inte har sett någon effekt av koldioxidens uppvärmning men Bengtsson får aldrig komma till tals i media.

Professor Johan Rockström tillhör de som brukar dra på när det gäller alarmism. Stilbs har ingen aning om var Rockström får sina data ifrån. Stilbs tror att Rockström hittar på sina data.

CLIMATEGATE OCH FÖRFALSKADE KLIMATRAPPORTER

Climategate var en händelse där det kom fram att FN:s rapporter om klimatet var vinklade. År 2009 så skulle FN ha ett klimatmöte i Köpenhamn (COP 15). Strax före mötet så läckte det ut  e-mail korrespondens mellan ledande klimatforskare. Enligt Stilbs så ljög, mörkade och fuskade dessa klimatforskare i sina vetenskapliga rapporter. Paradoxalt nog så blev det inga eftergifter för de fuskande forskarna. En av forskarna (Michael Mann) hade vägrat lämna ut sina rådata eftersom “andra bara vill hitta fel i dem”. 

Samtidigt har man byggt upp en hel industri kring klimatalarmismen. Inom FN:s organ jobbar tiotusentals människor vars jobb grundar sig på just klimatförändringarna. I Sveriges kommuner finns personer som är “klimatansvariga” och dessa vill givetvis behålla sitt jobb. Stilbs tycker att Sverige borde satsa på att göra Sverige robust mot t.ex. ett vulkanutbrott i Europa. Det mesta av Sveriges livsmedel är importerad och Sverige klarar sig bara några dagar vad gäller livsmedel i händelse av en kris.

miachel mann_tim ball_hockeyklubban_climategate

Mycket av FN:s klimatrapportering har baserat sig på forskarens Michael Manns alarmistiska uppgifter om klimatet. Samtidigt vägrar Mann att lämna ut sina data till andra forskare för översyn. 

 

MILJÖPARTIET OCH SVERIGE

Hur rimligt är det med koldioxidskatter och regeringens krav på en fossilfri fordonsflotta till år 2030? För inte så länge sedan så skrev Isabella Lövin på det svenska klimatavtalet. Detta avtal kan innebära ofantliga kostnader för Sverige samt ge förödande konsekvenser för svensk industri. Miljöfanatismen skapas och underhålls av globala organisationer. Ett exempel är Världsnaturfonden som med jämna mellanrum rapporterar om att Sveriges ekologiska fotavtryck motsvarar förbrukningen av ett flertal jordklot. Det är en skrämseltaktik som ger många människor dåliga samveten. T.o.m. svenska kyrkan ser klimatet som en ödesfråga och samlar in pengar till klimatprojekt. SVT:s vetenskapsredaktion larmar regelbundet om klimatet. Man har bl.a varnat för att riksdagshuset kan hamna under vatten. Syftet med klimatalarmen är egentligen ekonomiska och det finns en politisk agenda bakom den.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

Relaterat:

Lars Bern om det överdrivna klimathotet:

jmm.nu swebbtv och Lars Bern

EU:s smarta städer:

jmm.nu Västerås smart stad

Agenda 2030 och hållbar utveckling – källan till den globala klimatpropagandan:

jmm.nu Agenda 2030

 

Foto:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Michael_E._Mann,_2010_(cropped).jpg#filelinks. Licens 2.0

 

By Frankie Fouganthin [CC BY-SA 4.0 ], from Wikimedia Commons

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.