25/05/2024

1 thought on “EKEROTH ANMÄLER MIGRATIONSVERKET

  1. Jag har arbetat i Sverige från 4 år och betala cirka 500000 SEK i skatt , men jag behöver vänta sex månader tills migrations verket ge ta beslut och ger mig permanent uppehållstillstånd.

    Men asylsökande få den sammtidigt.varför dubbla standard?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.