EKEROTH ANMÄLER MIGRATIONSVERKET

Alla migranter som utger sig för att vara syrier eller eritreaner ges permanenta uppehållstillstånd av Migrationsverket. Därför JO-anmäler nu SD:s Kent Ekeroth Migrationsverket.

3000 ASYLSÖKANDE I VECKAN TILL SVERIGE

Just nu kommer det cirka 3 000 asylsökande per vecka till Sverige. Ensamkommande flyktingbarn mer eller mindre väller in till Sverige och Migrationsverket granskar inte dessa ensamkommande flyktingbarn utan accepterar allt som sägs. Migrationsverket ger permanent uppehållstillstånd till alla som säger sig vara syrier och till alla eritreaner.

Kent Ekeroth menar att detta sätter den reglerande invandringsprocessen ur spel och ett sådant beslut inte kan fattas på tjänstemannanivå. Sådana beslut bör debatteras och beslutas i riksdagen menar Kent Ekeroth.

 SVENSK EKONOMI UR SPEL

Ekeroth menar att Migrationsverket inte gör någonting överhuvudtaget för att minska denna volym; Migrationsverket utgör inte ens ålderstester. Denna generösa flyktingpolitik kommer att innebära enorma påfrestningar för den svenska ekonomin och för samhället i stort menar Ekeroth. Just nu får hela Sverige anpassa sig p.g.a. en myndighets (Migrationsverket) beslut.

Migrationsverket överskrider de budgetar den fått och frågar ständigt efter höjda budgetar.

Kent Ekeroth menar därför att Migrationsverket har brustit i sitt myndighetssvar och att generaldirektören för Migrationsverket – Anders Danielsson – har agerat ansvarslöst.

 

 Referenser

Dagens industri: Ekeroths JO-anmälan blev avslagen

 

1 Comment on "EKEROTH ANMÄLER MIGRATIONSVERKET"

  1. wingtsun_kille | 2015-09-27 at 1:01 pm | Reply

    Jag har arbetat i Sverige från 4 år och betala cirka 500000 SEK i skatt , men jag behöver vänta sex månader tills migrations verket ge ta beslut och ger mig permanent uppehållstillstånd.

    Men asylsökande få den sammtidigt.varför dubbla standard?

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.