KD STÖJDER JÖK-REGERINGENS MASSINVANDRING

Igår fredag röstade sade KD ja till jök-regeringens fortsatta höga invandring.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/forlangning-av-lagen-om-tillfalliga-begransningar_H603128

I propositionen föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021. Som en följd av förslaget om en fortsatt giltighet av lagen och mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt bl.a. FN:s konvention om begränsning av statslöshet föreslås också att det införs en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd i vissa fall

https://samnytt.se/kristdemokraterna-staller-sig-bakom-regeringens-lag-oppnar-for-storre-invandring/

 

Lagen innebär att alla migranter från och med halvårsskiftet får samma obegränsade rätt att ta hit sina släktingar. Även så kallade ensamkommande flyktingbarn som hittat sina föräldrar efter att de fått uppehållstillstånd återfår rätten att ta dem till Sverige. Fler ska nu också kunna få permanenta uppehållstillstånd.

 

 Vi står inför andra vågens flyktingmottagande. Anhöriginvandringen. Som vi inte vet hur stor den kan bli. Den kan bli oerhört kraftfull och innebära att vi närmar oss de siffror vi upplevde under 2015 och 2016, varnade SKL:s ordförande Anders Knape (M) nyligen.

I en motion skriver Kristdemokraterna att gå med på förlängningen är ?det minst dåliga alternativet i nuläget? och lägger till att partiet vill vara en garant för en human, ordnad, överblickbar och långsiktigt ansvarsfull migrations- och integrationspolitik

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.