GEOENGINEERING


geoengineering_chemtrails_haarp_climate change_

VARFÖR CHEMTRAILS ÖVER SVERIGE?

Maj 2018 Nedanstående text är tagen från nedanstående video som är gjord av en person vid namn Johnny Svensson. Johnny Svensson redogör hans synpunkt på vad som sker i Sverige vad gäller HAARP, chemtrails och…