Prenatala engram

0-1   PRENATALA ENGRAM Ett prenaltalt engram betyder ett engram som erhållits före födseln, dvs. i foster-stadiet. Ser man filmen Hur man använder Dianetik elle...

Vad är Dianetik?

0-1 VAD ÄR DIANETIK? Dianetik är en vetenskap om vårt sinne och den är utvecklad av amerikanen L. Ron Hubbard (LRH). Dianetik förklarar mänskligt beteende och d...

Tiggeri Stockholm

+6-3 Pusha TIGGERI STOCKHOLM, SVERIGE Man stöter på dem i kollektivtrafiken där de delar ut sina lappar där de skriver att de behöver pengar till att behandla d...