LO:S SKATTEATTACKER

00 LO verkar vilja beskatta oss till döds.   Återinförd arvs- och gåvoskatt, förmögenhetsskatt och hårdare regler för fåmansbolag. Det är några av delarna ...

TOG NED RADIOMAST

00 I Spanien tvingades myndigheter att plocka ned en mobilmast pga protester. Mobilmasten hade skapat ohälsa i området. Ska vi göra samma sak här i Sverige nu n...